Har du LAR?

Det er nu muligt at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget

Sorter dit festivalaffald

Hjælp med at Gøre Glostrup Grønnere ved at sortere i plast og dagrenovation

Ny drikkekilde i Solvangsparken

Glostrup Forsyning har opstillet en drikkefontæne med lokalt indvundet vand 

Brug Affaldsportal til din sortering

Der er nu over 2000 søgeord

Modtager du information på SMS?

Har du hemmeligt nummer eller en arbejdsmobil kan du tilmelde dig her

Mere lokalt drikkevand i hanen

Glostrup Forsyning anlægger en ny råvandsledning fra juni til november 2016. Læs mere her.

Mere plads til regnvand

Bassinet kan rumme 1000 - 1500 m3 mere vand. Funktion er at opmagasinere regnvand, når ledningskapaciteten ikke er tilstrækkelig. 

Nyt zonesystem på Genbrugsstationen

Nyt zonesystem skal gøre det lettere at aflevere affald

Genbrugsplast til affaldssække

Vi har fået nye sække til dagrenovationen

Personlig affaldskalender

Det er nu muligt at printe din egen personlige affaldskalender, kun med dine tømmedage på. Du kan også tilmelde dig sms-service, så det er lettere at huske tømmedagene.

< >