Mere lokalt drikkevand i hanen

Glostrup Forsyning anlægger en ny råvandsledning fra juni til november 2016. Læs mere her.

Mere plads til regnvand

Bassinet kan rumme 1000 - 1500 m3 mere vand. Funktion er at opmagasinere regnvand, når ledningskapaciteten ikke er tilstrækkelig. 

Nyt zonesystem på Genbrugsstationen

Nyt zonesystem skal gøre det lettere at aflevere affald

Genbrugsplast til affaldssække

Vi har fået nye sække til dagrenovationen

Personlig affaldskalender

Det er nu muligt at printe din egen personlige affaldskalender, kun med dine tømmedage på. Du kan også tilmelde dig sms-service, så det er lettere at huske tømmedagene.

Beholder, biler og bortskaffelse af affald

De nye affaldsbeholdere kommer snart. Her kan I læse meget mere - og se en lille video af dem

Fjernvarme - en grøn gevinst for Glostrup

Læs mere om hvorfor vores Fjernvarmeprojekter er en succes

Hullet på hjørnet

Glostrup Forsyning udskifter en af Ejbys hovedvandledninger, og installerer en sektioneringsbrønd

Klimasikring af bassin

Vi klimasikrer for enden af Søndervangsvej

Gratis kompostmuld

Til den 3. maj kan du hente gratis kompostmuld hos Glostrup Genbrugsstation

< >