Genbrugsplast til affaldssække

Vi har fået nye sække til dagrenovationen

Personlig affaldskalender

Det er nu muligt at printe din egen personlige affaldskalender, kun med dine tømmedage på. Du kan også tilmelde dig sms-service, så det er lettere at huske tømmedagene.

Beholder, biler og bortskaffelse af affald

De nye affaldsbeholdere kommer snart. Her kan I læse meget mere - og se en lille video af dem

Fjernvarme - en grøn gevinst for Glostrup

Læs mere om hvorfor vores Fjernvarmeprojekter er en succes

Hullet på hjørnet

Glostrup Forsyning udskifter en af Ejbys hovedvandledninger, og installerer en sektioneringsbrønd

Klimasikring af bassin

Vi klimasikrer for enden af Søndervangsvej

Gratis kompostmuld

Til den 3. maj kan du hente gratis kompostmuld hos Glostrup Genbrugsstation

Jagten på genbrugsmaterialer

Brian Kristensen gør en sport ud af at anvende genbrugsmaterialer til sine byggeprojekter.

Fra affald til æggebakker og fjernvarme

53 Testpiloter for den nye affaldsordning var på rundtur på Vestforbrænding

Hak i haven gav plads til nye beholdere

Her kan du få inspiration til at gøre plads til de nye beholdere

Moserne er vigtige

Glostrup Forsyning er med til at klimasikre Tranegilde- og Vallensbæk Moser, der skal fungere som nødbassin

Affaldssortering gør Glostrup grønnere

Fra maj skal vi sortere glas, plast, papir og metal ud af dagrenovationen.

Glostrup Genbrugsstation

har i øjeblikket et særligt fokus på genbrug af træ, byggeaffald samt asbest og eternit

Vandboring i egen baghave

Det er vigtigt for Glostrup Forsyning at indvinde friskt drikkevand i Glostrup, da det er rent, bæredygtigt og økonomisk

Høj tilslutning i Ejby Industri

94% har sagt ja til at gå over til fjernvarme

Klimasikring og nye søer

Glostrup Forsyning er med i et samarbejde om at hjælpe borgere og virksomheder med at komme af med regnvandet.

Ændringer på Genbrugsstationen

Alt asbest og eternit være pakket støvtæt i plastik

Makrellen skal skylles

TestPiloterne skal snart sortere - og det skal være let.

300 udsmidere i Glostrup

TestPiloterne som skal afprøve den nye affaldsordning er fundet

App til smartphone

Download “Affaldsportalen” i App Store eller Google Play

< >