Vi søger en IT-ansvarlig

Vi søger en IT-ansvarlig, der kan stå i spidsen for udvikling og opbygning af IT

Praktikplads til anlægsstruktør

Du kan søge om en praktikplads til din Anlægsstruktører uddannelse.

Affaldets vej til genanvendelse

Følg affaldet fra dig til aflæsningsstedet

Har du LAR?

Det er nu muligt at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget

Sorter dit festivalaffald

Hjælp med at Gøre Glostrup Grønnere ved at sortere i plast og dagrenovation

Ny drikkekilde i Solvangsparken

Glostrup Forsyning har opstillet en drikkefontæne med lokalt indvundet vand 

Brug Affaldsportal til din sortering

Der er nu over 2000 søgeord

Modtager du information på SMS?

Har du hemmeligt nummer eller en arbejdsmobil kan du tilmelde dig her

Mere lokalt drikkevand i hanen

Glostrup Forsyning anlægger en ny råvandsledning fra juni til november 2016. Læs mere her.

Mere plads til regnvand

Bassinet kan rumme 1000 - 1500 m3 mere vand. Funktion er at opmagasinere regnvand, når ledningskapaciteten ikke er tilstrækkelig. 

< >