Ny Genbrugsstation

 • Del:

Glostrup skal have ny Genbrugsstation. Derfor lukker Glostrup Genbrugsstation fra 1. januar 2018 – men genåbner ved årsskiftet til 2019 i en ny og forbedret udgave. I mellemtiden kan andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland benyttes.

De nærmeste vil være i Albertslund, Brøndby, Rødovre og Høje Taastrup. Glostrup Forsyning har aftalt med de fire nævnte kommuner, at deres Genbrugsstationer besøges af Glostrupborgere i ombygningsperioden - hvor du også møder vores personale. Hvis der er tvivlsspørgsmål, er alle velkomne til at kontakte Glostrup Forsyning.

Brøndby
Sydgårdsvej 21,
2605 Brøndby 
9-17 alle dage
Albertslund 
Holsbjergvej 44,
2620 Albertslund 
10-17 alle dage 

 

Rødovre
Valhøjs Alle 182,
2610 Rødovre
10-18 alle dage  
 
Høje Taastrup
Lervangen 1,
2630 Taastrup
10-18 alle dage
Nuværende inddeling på Genbrugsstationen

Nuværende inddeling på Genbrugsstationen.

Den nuværende Genbrugsstation er ca. 30 år gammel, og trænger derfor naturligt til en opjustering på både pladsforhold, afleveringsmuligheder og servicemuligheder. Pladsforholdene er begrænsede, men der er fundet mulighed for mindre udvidelser samt optimering af indretning og drift. Den nye Genbrugsstation udvider bl.a. antallet af sorteringsmulighederne, som dermed gør det muligt at øge genanvendeligheden af de indsamlede mængder i Glostrup

Hvor skal affaldet hen i ombygningsperioden?
Mens Genbrugsstationen midlertidigt lukker, vil alle brugere af Glostrup Genbrugsstation blive henvist til andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens opland. De nærmeste vil være i Albertslund, Brøndby, Rødovre og Høje Taastrup. Glostrup Forsyning har aftalt med de fire nævnte kommuner, at deres Genbrugsstationer besøges af Glostrupborgere i ombygningsperioden. Hvis der er tvivlspørgsmål, er alle velkomne til at kontakte Glostrup Forsyning.

Hvordan bliver den nye Genbrugsstation?
Selvom Genbrugsstationen genåbner i ny og forbedret udgave, er det ikke alt, som er nyt. Det velkendte zoneinddelte skiltesystem bibeholdes.

Derfor forventer vi, at Genbrugsstationen opleves som genkendelig at finde rundt på, når den genåbner. Containere vil godt nok have fået nye pladser, men det er de samme, zoner, farver og ikoner som nu, siger Kristian Schou, Afdelingsleder for Affald hos Glostrup Forsyning.

I og med at pladsen udvides, ændres den samtidig til én stor plads, som også huser haveaffald. Det betyder, at kunder i fremtiden ikke skal køre ind ad to omgange. Traileren/bilen kan derfor med fordel pakkes så det passer med én runde på den nye Genbrugsstation.

Foreløbig inddeling af den nye Genbrugsstation, (som kan ændre sig).

Foreløbig inddeling af den nye Genbrugsstation, (som kan ændre sig).

Følgende tiltag forventes at blive etableret:

 • Niveauforskydning af containere
 • Direkte genbrug i form af en modtagerstation
 • Ubemandet åbningstid (evt. inden for et bestemt tidsinterval)
 • Formidlingsrum for modtagelse af skoleklasser

Det forventes, at dele af pladsen hæves, for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducere risiko for faldulykker og tunge løft for alle Genbrugsstations kunder. Det bliver dermed muligt at kaste affald ned i containere, så kunderne ikke skal kravle på trapper og stiger.

Samtidig bliver sikkerheden for kunderne øget ved at flytte størstedelen af den tunge trafik (lastbiler) ud af pladsen til sit eget kørespor. Vi forventer, at besøget på den nye Genbrugsstation kan opleves mere roligt på selve pladsen, når personbiler og lastbiler ikke længere aflevere affald side om side, fortæller Kristian Schou.

Det er besluttet at udvide Genbrugsstationen med ubemandet åbningstid i ydertimerne så kunderne bedre kan besøge Genbrugsstationen, når de har behov for det.

Det betyder, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke er alle typer af affald som kan afleveres. Det bliver fx muligt at aflevere Haveaffald og andre lignende affaldstyper, som er ufarlige at håndtere, tilføjer Kristian Schou.

Sidst men ikke mindst genåbner den nye Genbrugsstation mulighed for at indlevere ting til direkte genbrug. Det ting som indleveres til direkte genbrug samles i en modtagerhal, hvor der herefter skal findes relevante aftagere.

Vi glæder os meget til den nye Genbrugsstation står færdig. Vi ved at ombygningsperioden medfører nogle forandringer for vores kunder, men vi håber, at alle i sidste ende bliver glade for resultatet, slutter Kristian Schou, Afdelingsleder for Affald hos Glostrup Forsyning.

KORT FAKTA:

 • Glostrup Genbrugsstation lukker midlertidigt ned og ombygges i 2018
 • Zoneinddelingen med farver og ikoner på skilte bibeholdes
 • Vestforbrændings øvrige Genbrugsstationer kan benyttes i perioden.
  • De nærmeste vil være i Albertslund, Brøndby, Rødovre og Høje Taastrup
 • Genbrugsstationen samles til én plads og ikke opdelt i to som nu.
 • Niveauforskydning af containere
 • Direkte genbrug i form af en modtagerstation
 • Ubemandet åbningstid (evt. inden for et bestemt tidsinterval)
 • Formidlingsrum for modtagelse af skoleklasser
Driftsinfo