Batterier

  • Del:

Batterier kan indeholde tungmetaller, og derfor skal du aflevere alle batterier særskilt fra andre typer af affald.

VILLA, KOLONIHAVE OG RÆKKEHUS
Der bliver indsamlet batterier ved villaer/rækkehuse hver 3. uge på låget af plast/papirbeholderen, hvilket du kan læse mere om her: Villaer og rækkehuse. Batterierne lægger du i en 4 liters frysepose (luk posen med en knude). Fryseposen med batterierne lægger du oven på beholderen til papir, når du har stillet den ud til tømning. Beholderen skal være stillet ud til skel ved offentlig/privat fællesvej inden kl. 6 på afhentningsdagen. Du kan se tømningsdage på Renoweb eller på affaldsportalen, som er en app til din smartphone.

ETAGEBOLIG
Ved flere etageboliger er der en boks til batterier, som du kan aflevere dem i.

GENBRUGSSTATION
Derudover kan du altid aflevere batterier på Genbrugsstationen.

Batteripiktogram
Driftsinfo