Kolonihave

  • Del:

Kolonihavehus

Hvad betyder affaldsordningen for dig?
I Glostrup sorterer vi papir, plast, glas, metal og pap ud af dagrenovationen. Du vil også få afhentet storskrald og haveaffald. 

Dine to udleverede beholdere er 2 x 240 L og er hver delt med en skillevæg, så du har fire kamre til fire fraktioner (papir, plast, glas og metal). Beholdernes størrelse er: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj. Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til, hvis der bygges en plads til beholderne. Det er også muligt at få en beholder til pap med den frivillige papordning og købe en haveaffaldsbeholder.

Beholderne tømmes henholdsvis hver 3. (plast/papir) og hver 10. (glas/metal) uge. Papbeholderen tømmes sammen med storskrald hver 4. uge. Haveaffald hentes hver 4. uge mellem ca. 1/4 og 1/11.

Særligt for Sommerbyen Ejby

Da veje og stier er meget smalle betyder det, at du som udgangspunkt skal indrette en plads til beholderne på grunden på 2 x 2,2 meter inden for skel - men ud til vejen. Har du indrettet sådan en standplads, skal du ikke fortage dig noget ved tømning. Husk at klippe din hæk og dine træer op i 4 meters højde, så bilen kan køre ned ad vejene og tømme.

Håndtaget på alle typer af beholdere skal være tilgængelige ved afhentning. Ved dagrenovation skal I ikke foretage jer noget - den bliver hentet.

Fælles for Haveaffald og Storskrald: hvis det stilles ude på stien, så bilen ikke kan komme forbi, betyder det at hele vejen ikke kan få afhentet - så det skal placeres inden for lågen.

Skitse af standpladsløsning i Sommerbyen Ejby

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo