Parcelhus

  • Del:

Ordningen for parcelhuse gælder også for rækkehuse.

Parcelhus

Hvad betyder affaldsordningen for dig?
I Glostrup sorterer vi papir, plast, glas, metal og pap ud af dagrenovationen. Du vil også få afhentet storskrald og haveaffald. Du vil også få afhentet storskrald og haveaffald.

Dine to udleverede beholdere er 2 x 240 L, og er hver delt med en skillevæg, så du har 4 kamre til fire fraktioner (papir, plast, glas og metal). Beholdernes størrelse er: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj. Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til, hvis der bygges en plads til beholderne. 

Beholderne skal køres til skel, og håndtaget skal være tilgængeligt for den der afhenter affaldet.

Beholderne tømmes henholdsvis hver 3. (plast/papir) og hver 10. (glas/metal) uge. Papbeholderen tømmes sammen med storskrald hver 4. uge. Haveaffald hentes hver 4. uge mellem ca. 1/4 og 1/10.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo