Parcelhus

  • Del:

Ordningen for Parcelhuse gælder også for rækkehuse og kolonihaver.

Hvad betyder affaldsordningen for dig?
I Glostrup sorterer vi papir, plast, glas og metal ud af dagrenovationen. Har du brug for hjælp til at sortere korrekt, kan du finde inspiration under sortering

Dine to udleverede beholdere er 2 x 240 L, og er hver delt med en skillevæg, så du har 4 kamre til de fire fraktioner (sorteringsinddelinger). Beholdernes størrelse er: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj. Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til, hvis der bygges en plads til beholderne. 

Beholderne skal køres til skel, og håndtaget skal være tilgængeligt for den der afhenter affaldet.

Beholderne tømmes henholdsvis hver 3. (plast/papir) og hver 8. (glas/metal) uge.

Driftsinfo