Hvorfor skal vi sortere?

  • Del:

Alle husstande i Glostrup Kommune sorterer plast, papir, glas og metal ud af dagrenovationen. Baggrunden for ordningen er vedtagelsen af Glostrup Kommunes affaldsplan, hvor ét af initiativerne er en øget sortering.

Hør hvorfor vi skal sortere mere af Borgmester John Engelhardt og Bestyrelsesformand Leif Olsen

 

Der er flere gode grunde til at sortere affaldet

  • Vi sparer på energiressourcer og råstoffer, når industrien genanvender affaldet
  • Vi undgår at miljø- og sundhedsskadelige stoffer ender i røgen, når vi brænder affaldet af i forbrændingsanlægget
  • Vi undgår at bruge ressourcer på sortering af affald, samt slipper for arbejdsmiljøproblemer

Vi ved, at når sorteringen sker ved ude hos borgeren (dig) eller affaldsproducenten, så bliver sorteringen bedre. Dermed opnår vi, at indsamle større mænger korrekt sorteret affald. Derfor er det vigtigt, at vi alle sorterer affaldet korrekt – og ikke bare putter alt affaldet i dagrenovationen.

 

Driftsinfo