TestPilot til affaldssortering

  • Del:

I maj 2016 træder der en helt ny  sorteringsordning i kraft. I den forbindelse får Glostrup Forsyning hjælp fra knap 300 TestPilot-familier, der er med til at afprøve ordningen.

Testperioden løber fra 1. september 2015 til og med 30. april 2016. TestPiloterne inviteres til et opstartsmøde og undervejs afholdes et midtvejsmøde, hvor deltagerene får mulighed for at dele erfaringer med de andre testpiloter og give feedback. Der vil også være adgang til en hotline telefon og en lukket Facebook-gruppe. Perioden afsluttes med et afrundingsmøde med fokus på evaluering og rapportering til Glostrup Forsyning.

Hvem er TestPiloterne?
Det er grundejere i Glostrup Kommune, som har individuel indsamling af dagrenovation. Den nye ordnings mål er, at borgerne i kommunen skal sortere mere og genanvende mere affald. TestPiloterne kommer derfor til at dele deres erfaringer fra hverdagen omkring sortering og håndtering af affald i husstanden.

 

Driftsinfo