Baggrund for ny Affaldsordning

  • Del:

Baggrunden for ordningen der starter maj 2016 er vedtagelsen af Glostrup Kommunes nye affaldsplan – Affald 2015. Et af initiativerne i den nye affaldsplan er en ny sorteringsordning for alle husstande i kommunen.

Det betyder at alle husstande i kommunen skal sortere glas, metal, papir og plast ud af deres dagrenovation.

Derfor modtager alle husstande 2 x 240 L affaldscontainere, som hver er delt med en skillevæg, så du får 4 kamre til de nye fraktioner (sorteringsinddelinger). Containerne bliver som udgangspunkt tømt henholdsvis hver 4. og hver 8. uge. 

Det var et politisk ønske i forbindelse med tilblivelsen af affaldsplanen, at gennemføre en forsøgsordning inden opstarten af ordningen i maj 2016. Derfor afholder Glostrup Forsyning denne TestPilot periode.

Driftsinfo