Rollen som TestPilot

 • Del:

Forsøgsordning med TestPiloterne er oprettet så Glostrup Forsyning bl.a. kan teste kommunikation omkring den nye ordning, og få erfaringer med anvendelsen af det nye materiele.

TestPiloterne skal hjælpe os med at gøre informationsmaterialet så godt som muligt:

 • er formen den rigtige
 • er vores beskrivelser gode nok
 • er billederne en hjælp eller skal der være flere
 • er det klart hvad der skal/ikke skal i hvilken spand?
 • hvad kan gøres bedre, smartere eller anderledes.

Hvad får en TestPilot?

 • udleveret 2 spande som også skal bruges i den egentlige ordning
 • informationsmateriale inkl. sorteringsvejledning
 • adgang til personlig vejledning og hotline og facebookgruppe for TestPiloter
 • 3 møder - før, under og efter testperioden
 • spørgeskemaer og evaluering

 

Informationsmaterialet skal gøre det muligt at sortere korrekt. Vi inviterer derfor i testperioden til møder, hvor vi gennemgår ordningen og svarer på spørgsmål. Derudover vil der være en hotline, en lukket Facebookgruppe med fælles opsamling af spørgsmål og svar, der kan hjælpe med problemer, som ikke er beskrevet eller forklaret tilstrækkeligt.

Der er ikke pligt til at deltage i møder eller spørgeskemaundersøgelser, men vi håber, at mange vil deltage og derved hjælpe os til, at gøre informationen så enkelt og konkret som muligt.

Vi vil bruge TestPiloternes oplevelser til at hjælpe resten af kommunens borgere på rette vej med den nye ordning. Derfor vil vi bruge TestPiloterne til artikler i lokalpressen og på Glostrup forsynings LinkedIn-, Facebook- og hjemmeside.

Driftsinfo