Tilmeld dig den nye papordning

  • Del:

Fra efteråret 2020 begynder Glostrup Forsyning at indsamle småt pap hos alle parcelhusejere, der ønsker det. Hvis du vil have en affaldsbeholder til dit pap, skal du tilmelde dig ordningen her. Vi forventer, at du får din beholder efter sommerferien 2020.

Tilmeld dig papordning

Værd at vide om den nye papbeholder

  • Du skal tilmelde dig inden den 15. april for at være sikret en beholder efter sommerferien
  • Vi begynder indsamlingen af pap hos parcelhusejere i efteråret 2020
  • Vi begynder indsamlingen af pap i 2021 for kolonihaverne
  • Det koster ikke ekstra at være med i ordningen
  • Du får en 240 liters beholder kun til småt pap (samme størrelse som din spand til metal/glas)
  • Papbeholderen skal køres ud til skel
  • Du får tømt din papbeholder hver 4. uge 

Læs mere om den nye indsamling af pap her.

Du får en e-mail, når du har tilmeldt dig. 

Tilmeld dig herVejnavn

 

Vi bruger dine data

Vi indsamler dit navn, din adresse, din e-mail og dit telefonnummer, så vi ved, hvem vi opstiller vores affaldsbeholdere hos - og hvor de skal tømmes. Som kunde i Glostrup Forsyning har du allerede afleveret disse oplysninger til Glostrup Forsyning og vi skal derfor kunne verificere, at vi har de korrekte oplysninger.

Det er en kommunal beslutning, at Glostrup Forsyning skal indsamle pap fra parcelhuse i Glostrup Kommune og blev besluttet den 20. november 2019.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål. Dette betyder bl.a., at vi som udgangspunkt opbevarer dine identitetsoplysninger, forbrugsdata og andre relevante data, i det regnskabsår, hvori kundeforholdet ophører samt 5 år derefter, f.eks. i forbindelse med fraflytning fra Glostrup Kommune, hvorefter oplysningerne anonymiseres eller slettes. Dine data opbevares i øvrigt kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Glostrup Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale. 

Som registreret kunde har du specifikke rettigheder under EU Persondataforordningen. Læs mere om Glostrup Forsynings behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i den forbindelse i Glostrup Forsynings privatlivspolitik

Driftsinfo