Om affald

  • Del:

I Glostrup Forsyning sørger vi for indsamling og bortskaffelse af affald i Glostup Kommune.

Vi sorterer glas, metal, plast og papir ud af dagrenovationen. Derudover har vi både afhentning ad storskrald og haveaffald, samt en god Genbrugsstation for du kan aflevere resten af dit affald.

 

Priser Du finder vores priser her

Regulativ for husholdningsaffald. Her kan du læse om kommunens regulativer

Selvbetjening. Du kan bruge 5 forskellige selvbetjeningsløsninger i forhold til affald: sms-tjeneste, en app , Renoweb, kompostrabat og en webshop.

Driftsinfo