Om affald

  • Del:

Vi hjælper dig, der bor i Glostrup Kommune med at indsamle og behandle dit affald. Det er os, der sørger for, at dine nye spande bliver kørt ud til dig, og det er også os, du kan ringe til, hvis dit affald ikke er blevet hentet. Vi har samlet de vigtigste information om affald til dig her. Find din sorteringsguide, download din affaldskalender, besøg genbrugsstationen og læs om vores nyeste indsatser.

Sortering af affald

Dit affald derhjemme kan sorteres i glas, metal, plast, papir og dagrenovation. Derudover kommer vi og henter dit storskrald og haveaffald. 

Se hvordan du skal sortere her.

Besøg Glostrup Genbrugsstation

Du kan besøge Glostrup Genbrugsstation på Paul Bergsøes Vej 39. 

Læs om åbningstider, sorteringsmuligheder og reglerne på genbrugsstationen her. 

Manglende tømning

Har du ikke fået hentet dit affald?

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan du melde det her.

Affaldsportalen - en app

Glostrup Forsyning har en APP der hedder Affaldsportal. Du kan nu ved hjælp af din smartphone (Iphone og Android) få let adgang til:

  • oplysninger om tømningsdage
  • oplysninger om affaldssortering. APP'en indeholder over 2000 søgeord i sorteringsguiden
  • tilmelding til sms/email-service
  • melde manglende tømning

Læs mere og find app'en her

Affaldskalender

Affaldskalender

Alt efter hvor du bor, får du hentet dit affald forskellige dage. 

Find din personlige affaldskalender her, og se hvornår du får hentet affald.

Få en sms, inden dit affald bliver hentet

Når du bor i parcelhus, skal du huske at stille dine affaldsbeholdere frem til skraldemanden.

Tilmeld dig vores sms-ordning her, så du altid bliver mindet om det.

Glostrup Kommunes affaldsregler og -planer

Glostrup Kommune er myndighed på affaldsområdet og sætter derfor rammerne for affaldshåndteringen. Den nuværende affaldsplan gælder fra 2015-2024.

Læs kommunens affaldsplan og regulativer her.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo