Værd at vide om dit affald

  • Del:

Hvad er det egentlig, vi sorterer hjemme i affaldsbeholderne? Og hvorfor er det en god idé at sortere affaldet? Læs om de fire fraktioner: Plastik, papir, metal og glas - og hvorfor miljøet har godt af, at vi passer på ressourcerne og bruger dem igen.

Plast

   

PLAST
Cirka 5 % af verdens samlede olieforbrug går til at producere plast. Olie er dyrt at udvinde, oliepriserne er høje og olieproduktion og forbrug er meget forurenende. Når du sorterer plast, hjælper du med at spare på olien og skåne miljøet. Sorteret plast kan smeltes om og genanvendes til nye plastikprodukter, som f.eks. legetøj, spande, havemøbler eller lignende.

Har plasten fungeret som emballage for madvarer eller andet, er det vigtigt, at du tømmer emballagen helt for madrester, inden du smider plastikken i affaldsbeholderen. Inden du smider plastikemballagen i beholderen, skal du huske at tage låget/proppen af. Det letter genanvendelsen og du sikrer dig, at beholderen er helt tom. Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal det skilles ad og sorteres efterfølgende. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale, der er mest af. F.eks. skal en spand med en mindre metalhank i beholderen til plast.

Magretheskåle (og andet melamin) og silikoneforme må ikke komme ned i plastikbeholderen, da det indeholder stoffer, som ikke er godt for genanvendelsen. Alt plast, der større end 25 cm i diameter eller som ikke kan være i beholderen, skal afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald.

Se sorteringsvejledningen for plastik her

  

 

Papir

PAPIR
Det kræver flere ressourcer i form af energi og vand at producere nyt papir fremfor at genanvende gammelt papir. Når du sorterer papiret, er du med til at spare på ressourcerne. Papir kan genanvendes og blive til avispapir, toiletpapir eller æggebakker.

Papiret skal være rent og må ikke have været i kontakt med f.eks. madvarer eller fedtstoffer. Gavepapir, gavebånd og snor må ikke sorteres sammen med papir, men skal i spanden til restaffald. Havregrynsposer og melposer og lignende må heller ikke komme i beholderen til papir, da de er belagt med en coating, som gør, at papiret ikke kan genanvendes.

Plastik må ikke blandes sammen med papiret, så husk at pakke reklamer ud af en eventuel plastikindpakning, før du smider det i beholderen. 

Se sorteringsvejledningen for papir her

  

 

Glas

GLAS
Det kræver energi og råstoffer at producere nyt glas. Når du afleverer glas til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed også til at reducere CO2-udledningen. Glas og flasker kan genanvendes. Glasset bliver smeltet om og brugt til f.eks. nye flasker og syltetøjsglas.

Hvis glasset har fungeret som emballage for madvarer eller andet, er det vigtigt, at du tømmer emballagen helt for madrester, inden du smider glasset i affaldsbeholderen. Inden du smider glasset i beholderen, skal du huske at tage låget/proppen af. Det letter genanvendelsen og du sikrer dig, at beholderen er helt tom.

Du må gerne lægge større glasskår i beholderen, men glasset må ikke være fejet op fra gulvet eller jorden. Selv små mængder af støv eller sand forurener glasset og ødelægger muligheden for at genanvende. Keramik, porcelæn, ildfast glas, pyrex og glas fra mikrobølgeovne smelter ved højere temperaturer end glas og er derfor skadeligt for genanvendelsen af glas. Derfor må det ikke komme i beholderen til glas.

Se sorteringsvejledningen for glas her

Metal

METAL
Metal udvindes i miner mange steder i verden. Minedriften og den videre bearbejdning forurener og kræver meget energi. Derfor er det en god idé at sortere og genanvende metal. Metal kan genanvendes uendeligt mange gange og bruges bl.a. i produktionen af nye cykler, gryder og biler. Har metallet fungeret som emballage til madvarer eller andet, er det vigtigt, at du tømmer det helt, inden du smider det til genanvendelse. Du behøver ikke at skylle det.

Der må ikke komme elektronik i metalbeholderen - så hvis metallet indeholder ledninger, batterier, eller anden strømtilførsel, skal affaldet afleveres som elektronikaffald på genbrugsstationen eller til storskrald. Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal det skilles ad og sorteres efterfølgende. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale der er mest af. Fx skal en stegepande med plastik eller træhåndtag i beholderen til metal. Metalaffald der er større end 25 cm i diameter eller som ikke kan være i din beholder, skal afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald. 

Se sorteringsvejledningen for glas her

Senest opdateret: Juni 2020

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo