Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Forsøg med pap i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd

  • Del:

Glostrup Kommune har besluttet, at Glostrup Forsyning skal igangsætte et forsøg med husstandsindsamling af pap i 240 L beholdere. Samme størrelse som dine to-delte beholdere.

Efter aftale med Bestyrelsen i Grundejerforeningen for Brandsbjerg Syd, er der indgået aftale om medvirken til et pap-forsøg. Alle medlemmer af Grundejerforeningen i Brandsbjerg Syd har været inviteret til gratis at deltage i forsøget, hvor de tilmeldte husstande har fået udleveret en beholder til pap med tømning hver 4. uge.

En lignende indsamlingsordning er indført i Brøndby og Rødovre Kommuner, så vi håber på gode erfaringer fra forsøget, samt ca. 100 deltagende husstande.

PRAKTISK INFO
- Forsøget varer i ca. 1 år.
- Beholderne køres ud i september
- Det er 240 L beholdere. 
- Afhentning hver 4 uge. Køres til skel

HVAD TESTER VI?
- Om det er den rette periode for tømning?
- Er sorteringsmaterialet forståeligt?
- Om volumen af beholderen er tilpas?

ØNSKER DU AT VIDE MERE?
Kontakt Kristian Schou, Afdelingsleder for Affald på ks@glostrupforsyning.dk

FACEBOOKGRUPPE
Vi har oprettet en facebookgruppe, som kan anvendes til at dele erfaringer, stille spørgsmål mv.

Facebookgruppen hedder: Forsøg med pap i Brandsbjerg Syd

Driftsinfo