Dagrenovation

 • Del:

Hvad er dagrenovation?
Dagrenovation er affald fra din daglige husholdning. Det er affald, der ikke kan genanvendes og derfor køres til forbrænding.

Hvad skal du sortere som dagrenovation?

JA TAK

 • Madaffald
 • Mælke- og juicekartoner
 • Bleer
 • Cigaretskodder
 • Pizzabakker
 • Kattegrus
 • Kaffegrums (også filteret)
 • Støvsugerposer

NEJ TAK

 • Plast
 • Metal
 • Glas
 • Papir
 • Pap
 • Farligt affald
 • Batterier

NEJ-TAK listen kan du aflevere på Genbrugsstationen eller ved husstandsamling afhængig af genstanden.

Du kan også bruge APP'en Affaldsportal til at søge efter sorteringen eller vores søgefunktion på hjemmesiden. Deri er der over 2000 søgeord.

Driftsinfo