Dagrenovation

 • Del:

Obs! Gælder kun for kolonihaver.

Hvad er dagrenovation?
Dagrenovation er affald fra din daglige husholdning. Det er affald, der ikke kan genanvendes og derfor køres til forbrænding.

Hvad skal du sortere som dagrenovation?

JA TAK

 • Madaffald
 • Bleer
 • Cigaretskodder
 • Pizzabakker
 • Kattegrus
 • Kaffegrums (også filteret)
 • Støvsugerposer
 • Støvende affald (skal samles i lukket pose og lægges i sæk/beholder)

NEJ TAK

 • Mad- & drikkekartoner
 • Plast
 • Metal
 • Glas
 • Papir
 • Pap
 • Farligt affald
 • Batterier
 • Skarpe og spidse genstande

NEJ-TAK listen kan du aflevere på Genbrugsstationen eller ved husstandsindsamling afhængig af genstanden.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo