Dagrenovation

  • Del:

Du kan hjælpe dig selv og skraldemanden ved at tømme mælkekartoner og andet emballage for væske inden det kommer i dagrenovation. Posen bliver nemlig alt for tung for skraldemændene. Poser må maks. veje 15 kg. Hvis de veje mere, kan de ikke tage dit affald med.

For at renovatøren kan tømme dagrenovation, skal følgende være overholdt:

  • En sæk/pose må kun fyldes op til den stiplede kant og maks. veje 15. kg
  • Skraldemanden må ikke røre ved affaldet, så det er ikke muligt for dem at presse affaldet. Går affaldet over den markerede steg, tages det ikke med.

Skraldemanden må ifølge arbejdstilsynet hverken røre ved dit dagrenovationsaffald eller tage posen/sækken ud af stativet, når ovenstående tømningsforhold ikke er overholdt. Det er også af sikkerhedsmæssige årsager, da skraldemanden ikke kan vide hvad der er i skraldeposerne, og derved kan komme til skade.

  • Der bliver afhentet dagrenovation én gang om ugen - også på helligdage.
  • Du kan se tømningsdage på Renoweb eller på affaldsportal, som er en app, du kan downloade til din smartphone.
  • For at sikre skraldemandens arbejdsmiljø er der nogle bestemte krav til, hvordan affaldsstativet/beholderen skal være placeret. Du kan læse mere om dette under adgangsveje.
  • Her finder du information om priser.

Hvis du oplever, at volumen i dagrenovationen mindskes, og du ønsker 14-dags tømning i stedet for ugetømning, er du velkommen til at kontakte os på affald@glostrupforsyning.dk. Hvis du vælger 14-dags tømning, får du påklisteret et lille markat på din postkasse, så skraldemanden kan se hvilke adresser, som har 14-dags tømning.

Ekstra poser
Hvis du i perioder har mere affald end hvad der kan være i din almindelige affaldssæk eller beholder, kan du købe en ekstra sæk.

Sækken, der har påtrykt "ekstra", sætter du ved siden af din øvrige dagrenovation, og så tager skraldemanden den med på næste tømningsdag.

Ekstra sække kan købes i vores webshop eller hos:

Glostrup Genbrugsstation (Dankort og Mobilepay)
Glostrup Forsyning
Paul Bergsøes Vej 39
Ørnebjergvej 7
Alle dage kl. 10 - 18
mandag - torsdag kl. 9 - 15
 
fredag kl. 9 -12

Vær venligst opmærksom på at husstande, som gentagne gange har overfyldte affaldsposer/containere, kan blive pålagt flere sække/beholdere.

Problemer med afhentningen
Hvis du har problemer med afhentning af dagrenovation, kan du kontakte vognmanden. Læs mere om dette under manglende afhentning

Driftsinfo