Storskrald

 • Del:

Som udgangspunkt skal alle blandingsprodukter, som ikke kan skilles ad afleveres direkte på Genbrugsstationen. Spørg gerne personalet til råds. Det som stilles ud til Storskrald, skal nemlig være sorteret efter affaldstype.

Der bliver afhentet storskrald ved mange boliger i Glostrup Kommune, men der er forskellige indsamlingsordninger.

 • Villa/rækkehus får afhentet hver måned hele året. Affaldet skal være sorteret i bunker og stå klar ved skellet mod vejen inden kl. 6 på afhentningsdagen.
 • Etageboliger har ofte et storskraldsrum. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du spørger din vicevært/gårdmand.
 • Kolonihaver skal have affaldet sorteret i bunker så det står klar lige inden for havelågen mod vejen inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Du kan se tømningsdage på din personlige tømmekalender eller på affaldsportal, som er en app  til din smartphone. Du har også mulighed for at aflevere storskrald på Glostrup Genbrugsstation på Paul Bergsøes Vej 39. 

JA-TAK
Affaldet bedes stillet i gennemsigtige sække, hvis ikke andet er anbefalet. Motorer skal være tømt for væsker f.eks. benzin og olie. Hvis affaldet langt/stort, skal det deles i mindre dele.

 • Indendørs umalet træ
  Træstol, -palle, -kasse, -kommode, -skab og -skænk. Havemøbler i ubehandlet træ (er det behandlet, skal det på genbrugsstationen).
 • Pap
  Pap til genbrug skal være rent og tørt, foldet sammen og bundtet med snor, samlet i en papirsæk eller lagt i en papkasse. Pappet må ikke have været i direkte kontakt med fødevarer – f.eks. skal pizzabakker og mælkekartoner afleveres sammen med dagrenovation.
 • Stort jern og metal
  Dette kan eksempelvis være komfurer. Cykler, der er mærket med "storskrald", tages også med. Havemøbler i ren metal.
 • Nagelfast jern
  Jern som har siddet fastgjort i dit hus. Det er for eksempel radiatorer, varmtvandsbeholdere, stålvaske, vandrør og blandingsbatterier.
  Nagelfast jern må højst veje cirka 50 kg og højst fylde som en vaskemaskine.
 • Brændbart
  Eksempelvis møbler uden fjedre, flamingo, tekstiler samt tæpper på maksimalt 1 meters længde.
 • Indbo med fjedre
  Springmadrasser og sofaer hører ind under denne kategori.
 • Elektronik
  Eksempelvis fjernsyn, computere, telefoner, mobiltelefoner uden batterier, radioer, højtalere og printere. Der medtages IKKE apparater med genopladelige batterier.
 • Køleskab, fryser, opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine
  Tømte køleskabe og frysere - dog IKKE industrikøleskabe.
 • Porcelæn: keramik, hærdet glas (drikkeglas) og spejlglas. Bor du i parcelhus skal der anvendes en mindre murerspand, hvor det grønne udleverede klistermærke fra Glostrup Forsyning er påklisteret. Hvis ikke du har klistermærket kan du afhente et i vores åbningstid. Bor i i etagebolig, kan du se, om I har en beholder til Porcelæn i jeres affaldsområde.

NEJ-TAK

 • Udendørs malet træ. 
 • Papir, plast, glas og mindre metal, skal placeres i de todelte sorteringsbeholdere.
 • PVC - skal afleveres på Genbrugsstationen 
 • Havemøbler: Behandlet træ, blandingsprodukt eller plastik skal på Genbrugsstationen
 • Flasker og glas: Tomme, rengjorte flasker og glas uden låg, kapsler og propper. 
 • Bordplader mv. af marmor og andre stenmaterialer
 • Solarier
 • Byggeaffald, bygge- og anlægsaffald samt mur- og nagelfaste genstande undtaget det ovenfor nævnte nagelfaste jern. Du skal anmelde bygge affald til kommunen - Læs mere her
 • Farligt affald, olie- og kemikalieaffald, lysstofrør, el-pærer, batterier og bilbatterier.
 • Hvis du har en affaldstype, der ikke bliver taget med i storskraldsordningen, kan du aflevere det på genbrugsstationen.

SE VORES SORTERINGSVEJLEDNING

Se evt. APPen Affaldsportal, hvor der er over 2000 søgeord i sorteringsguiden.

Driftsinfo