Forsøg: Tømning efter behov

  • Del:

Glostrup Forsyning og Vestforbrænding samarbejder om et nyt forsøgsprojekt, der går ud på at undersøge, om tømning af affaldsbeholderne kan ske på en smartere måde. Både husstandene på Ydergrænsen og Ejbyholm deltager i forsøget.

På Ydergrænsen og Ejbyholm starter Glostrup Forsyning, i samarbejde med Vestforbrænding, et nyt forsøg i september 2020. Vi tester to teknologier, der baserer sig på den enkeltes husstands behov for tømning. Det betyder, at den enkelte husstand selv bestemmer, hvornår skraldebilen skal komme og hente affaldet.

Forsøget gælder for dagrenovation, plast/papir og glas/metal og pap men ikke for storskrald og haveaffald. Forsøget starter den 7. september 2020 og vil løbe frem til marts 2021. I perioden vil der ikke blive afhentet affald på de sædvanlige dage, som der er blevet tidligere, men kun når der er bestilt.

Hvorfor tester vi tømning-efter-behov?

Indtil nu har den mest effektive indsamlingsmetode af affald været fastlagte tømmedage. Nye teknologier gør det nu muligt at tilbyde mere personlige indsamlingsordninger, så den enkelte borger selv bestemmer, hvornår beholderen skal tømmes. På den måde undgår skraldemanden at tømme halvfyldte beholdere, og transporten holdes nede på et minimum af hensyn til både miljø og økonomi.

Forsøget skal gerne give svar på om tømning-efter-behov giver større fleksibilitet i indsamling af affald, færre antal tømninger, mindre CO2-udledning ved skraldebilskørsel, mere affald til genanvendelse og større tilfredshed for borgeren.

Driftsinfo