Vi skal sortere mere affald i Glostrup fra 1. maj 2022

 • Del:

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Vi sorterer allerede godt i Glostrup, men vi skal nu sortere mere.

Folketinget besluttede i juni 2020, at alle skal sortere i de ti affaldstyper: metal, papir, glas, plast, madaffald, restaffald, pap, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner.

I Glostrup sorterer vi allerede i flere af affaldstyperne – men vi mangler det sidste skridt på vejen.

På tidslinjen kan du se, hvad der kommer til at ske hen over det kommende år. Vi opdaterer løbende her på siden samt vores Facebookside – så følg endelig med.

Affaldsordning fra 1. maj 2022

De nuværende affaldstyper, som fortsætter

 • Papir
 • Plast
 • Metal
 • Glas
 • Haveaffald
 • Storskrald

OBS! Kolonihaver skal først sortere mad- og restaffald fra maj 2023.

Hvad betyder det for dig, at vi skal sortere mere?

Der sker forskellige ændringer alt efter, hvilken type husstand du bor i, om du arbejder hos kommunens institutioner eller har et mindre erhverv. Derfor har vi lavet dette overblik, så du bedre kan se, hvad der kommer til at ske for dig.

Standardløsning for mad- og restaffald i todelt 240 L beholder

Hvis du i dag har 125 L trådstativ med pose, 140 L beholder eller 240 L beholder til dagrenovation, får du i fremtiden en todelt 240 L beholder til mad- og restaffald. Denne nye beholder har samme mål som de øvrige 240 L: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.

Alle, som i dag har 125 L trådstativ med pose eller 140 L beholder til dagrenovation

 • Får en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, som tømmes ved skel hver 14. dag. Der er ugetømning i juni, juli og august.
 • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Alle, som i dag har 240 L beholder til dagrenovation

 • Får en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, men med ugetømning.
 • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Passer standardløsningen til din husstand, skal du ikke foretage dig noget yderligere. Ønsker du at øge hyppigheden af tømninger og/eller anmode om afhentning inde på grunden, kan du tilpasse løsningen mod betaling. Se afsnittet længere nede.

OBS! Du ejer selv din gamle dagrenovationsbeholder. Derfor skal du selv skille dig af med den.

 • Har du et trådstativ, tilbyder vi gratis en indsamling fra maj. I får nærmere besked.
 • Har du en 140 L eller 240 L beholder, kan du vælge at anvende den til haveaffald i stedet.

Du modtager den nye mad- og restaffaldsbeholder fra Glostrup Forsyning, som ejer beholderen, ligesom vi også ejer dine emballagebeholdere.

Tilpasset løsning for mad- og restaffald i todelt 240 L beholder

Tilkøb af ugetømning

Betaler du din regning direkte til os, kan du tilkøbe ugetømning hele året af din todelte 240 L mad- og restaffaldsbeholder i stedet for 14-dages tømning.

Du er tildelt 14-dages tømning som standardløsning, hvis du i dag har en 125 L trådstativ med pose eller 140 L beholder til dagrenovation.

 • Det bliver muligt at tilmelde sig ugetømning, når prisen er kendt, samt når ordningen er i gang. 

OBS! Tilkøb af ugetømning er lukket for nu, men åbner op igen senere.

Færre tømninger af 240 L beholder

Du er allerede tildelt ugetømning, hvis du i dag har en 240 L beholder til dagrenovation, og du skal derfor ikke foretage et tilkøb. Du kan derimod vælge at gå ned i volumen og få 14-dages tømning af din todelte 240 L mad- og restaffaldsbeholder. Du vil stadig have ugetømning i juni, juli og august.

 • Det vil koste ca. den halve pris af ugetømning, da volumen falder tilsvarende. Den eksakte pris kendes først til årsskiftet 2021/2022, hvorefter den meldes ud. 

Kontakt os via mail for at høre om dine muligheder.

Hvis du foretager dit valg i august, dækker regningen i januar både din nuværende ordning samt valget for din nye ordning fra 1. maj 2022.

Anmodning om tilkøb af afhentning ved standplads

Du kan anmode om at få tømt mad- og restaffaldsbeholderen fra en godkendt placering inde på grunden, så du ikke skal køre beholderen ud til skel ved tømning.

14-dages tømning

 • Ca. pris inkl. moms om året: 620.- (hvilket lægges oveni det normale affaldsgebyr)

Ugetømning 

 • Ca. pris inkl. moms om året: 1040,- (hvilket lægges oveni det normale affaldsgebyr)

Den eksakte pris kendes først til årsskiftet 2021/2022, hvorefter den meldes ud. Det bliver selvfølgelig muligt også at anmode om tilkøb af afhentning inde på grunden, når prisen er kendt samt, når ordningen er i gang. 

OBS! Anmodning om tømning fra standplads er lukket for nu, men åbner op igen senere.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo