Nu sorterer vi mere i Glostrup

  • Del:

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre., og derfor sorterer vi nu flere typer affald.

Folketinget besluttede i juni 2020, at alle skal sortere i de ti affaldstyper: metal, papir, glas, plast, madaffald, restaffald, pap, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner. I Glostrup overgik vi pr. 1. maj 2022 til den nye affaldsordning, hvor vi sorterer alle to typer affald. 

Tidslinje

Hvad betyder det for dig, når vi sorterer mere?

Der er sket forskellige ændringer alt efter, hvilken type husstand du bor i, om du arbejder hos kommunens institutioner eller har et mindre erhverv. Derfor har vi lavet dette overblik, så du bedre kan se, hvad der kommer til at ske for dig.

Affaldsordning fra 1. maj 2022

De nuværende affaldstyper, som fortsætter

Indsamling af dit gamle trådstativ i rent metal samt med træbeklædning

For private med individuelle affaldsbeholdere.

Trådstativer i rent metal

Vi indsamler trådsstativer i rent metal i uge 20 og 21. Du skal sætte stativet til skel senest mandag kl. 6 i den uge, du får indsamlet. 

I uge 20: Glostrup midtby og bag stationen. (Paul Bergsøes Vej 1 + 9 +11 hører under Glostrup midtby)

Indsamling af trådstativ i Glostrup midtby

I uge 21: Ejby og Hvissinge (Duevej og Byparkvej hører under Hvissinge)

Indsamling af trådstativ i Hvissinge

Indsamling af trådstativ i Ejby

Trådstativer med træbeklædning

Vi tilbyder nu også at indsamle trådstativer med træbeklædning. Dem indsamler vi i uge 23, og derfor skal du stille dit stativ ud til skel senest kl. 6 2. pinsedag mandag den 6. juni.

Standardløsning for mad- og restaffald i todelt 240 L beholder

Hvis du tidligere har haft 125 L trådstativ med pose, 140 L beholder eller 240 L beholder til dagrenovation, så har du i dag en todelt 240 L beholder til mad- og restaffald. Denne beholder har samme mål som de øvrige 240 L: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj. 

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

  • Får en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, som tømmes ved skel hver 14. dag. Der er ugetømning i juni, juli og august.
  • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

  • Får en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, men med ugetømning.
  • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

Din gamle dagrenovationsbeholder 

OBS! Du ejer selv din gamle dagrenovationsbeholder. Derfor skal du selv skille dig af med den.

  • Har du et trådstativ, tilbyder vi gratis en indsamling i ugerne 20 og 21 (afhentningen er udskudt et par uger i forhold til informationen, som står i det trykte materiale).
  • Har du en 140 L eller 240 L beholder, kan du vælge at anvende den til haveaffald i stedet.

Den nye mad- og restaffaldsbeholder ejer Glostrup Forsyning, ligesom forsyningen ejer de emballagebeholderne. 

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo