Erhverv

  • Del:

Her kan du affaldsordning gældende for erhverv fra 1. maj 2022.

Oversigt over beholdere til erhverv

Oversigt over beholdersæt fra 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til den nye affaldstype.

Mad- og restaffald

Hvad skal I gøre?

  • I skal sortere mad- og restaffald hver for sig. I kan anvende den grønne køkkenspand med poser, som I får udleveret.

Hvilken beholder får I?

  • Som udgangspunkt får alle som i dag har 125 L eller 140 L til dagrenovation en todelt beholder på 240 L - 60 % til restaffald og 40 % til madaffald. beholderen tømmes hver 14. dag, og har sidehængt låg. Ved 14-dags tømning er der ugetømning i juni, juli og august.
  • Har du i dag en 250 L beholder til dagrenovation, får du en todelt beholder, men med ugetømning. Beholderen har sidehængt låg
  • Jer med større beholdere får enten tilføjet en 140 L eller 380 L beholder, og jeres dagrenovation laves om til restaffald.
  • Lille grøn køkkenspand samt grønne plastposer til madaffaldet, som udleveres før 1. maj 2022.
  • Du får flere poser til madaffald ved at binde en tom pose fast om håndtaget ved tømning, så lægger renovatøren nye poser til dig. Du kan også hente flere på genbrugsstationen.

Tømning 

Hvilke tilkøb kan jer som får en todelt beholder foretage?

  • Du har mulighed for at tilkøbe ugetømning hele året.  
    • Du har mulighed for at tilkøbe ugetømning hele året. Det bliver muligt at tilmelde sig ugetømning igen, når prisen er kendt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 43208020.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo