Etageboliger med fælles affaldsområder

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for etageboliger gældende fra 1. maj 2022.

Oversigt over beholderne i etageboliger

Oversigt over beholdersæt fra 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og restaffald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og restaffald hver for sig.

Hvilken beholder får I?

 • I får tilføjet enten 140 L eller 380 L beholdere til madaffald. Dagrenovation ændres til restaffald.

 • Hver lejlighed får en lille grøn køkkenspand til madaffaldet samt grønne madplastposer, som udleveres op til 1. maj 2022.

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og drikkekartoner ned i plastbeholderen. Du kan allerede nu aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Hvilken beholder får I?

 • Kartonerne skal ned i den nuværende plastbeholder.

Farligt affald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere det farlige affald fra og aflevere det i et miljøskab, hvis I allerede har et. Hvis ikke kan I aflevere det på genbrugsstationen, indtil jeres beboelse får mulighed for at aflevere farligt affald.

Hvilken beholder får I?

Etablering af muligheden for at aflevere farligt affald sker løbende hen over de næste år. I får besked, når I får et miljøskab, hvis I ikke har et nu.

Kontakt jeres bestyrelse, som kan kontakte os, hvis I ønsker et miljøskab.

Muligvis har I en batteristander. Den bliver stående.

Tekstilaffald

Hvad skal I gøre?

 • I kan samle det tekstil, som du ikke ønsker at sende til genbrug, i en gennemsigtig affaldspose og stille hen til jeres storskraldsområde.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. I skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får I?

 • Der er ikke en beholder til tekstilaffald. Du skal samle det i en gennemsigtig plastpose og lægge det til storskrald.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

 • Dagrenovationen forsvinder og erstattes af mad- og restaffald.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Alt den øvrige sortering i jeres affaldsområde fortsætter.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo