Institutioner

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for institutioner gældende fra 1. maj 2022.

Oversigt over beholder til institutioner

Oversigt over beholdersæt fra 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og restaffald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og restaffald hver for sig. I kan anvende den grønne køkkenspand med poser, som I får udleveret.

Hvilken beholder får I?

 • I får tilføjet enten 140 L eller 380 L beholdere til madaffald. Dagrenovation laves om til restaffald.

 • Lille grøn køkkenspand samt grønne plastposer til madaffaldet, som udleveres før 1. maj 2022.

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og drikkekartoner ned i plastbeholderen. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Hvilken beholder får I?

 • Kartonerne skal ned i den nuværende plastbeholder.

Farligt affald

Hvad skal I gøre?

 • I skal stille den røde boks ud til tømning oven på en af beholderene ved tømning af det øvrige affald. I får en ny tom boks af renovatøren.

Hvilken beholder får I?

 • I får en mindre rød boks til affaldet.

Tekstilaffald

Hvad skal I gøre?

 • Indsamle det tekstil, som I ikke ønsker at sende til genbrug, i en gennemsigtig affaldspose og stille den hen til jeres storskraldsområde.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får I?

 • Der er ikke en beholder til tekstilaffald. Du skal samle det i en gennemsigtig plastpose og lægge det til storskrald.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

 • Dagrenovationen forsvinder og erstattes af mad- og restaffald.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Alt den øvrige sortering i jeres affaldsområde fortsætter.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo