Institutioner

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for institutioner gældende fra 1. maj 2022.

Beholderoversigt til institutioner

Oversigt over beholdersæt (størrelsesforhold er ikke 1:1)

I får leveret den nye madbeholder sammen med informationsmateriale, den grønne køkkenspand, poser og røde miljøboks op til den 1. maj.

De nye beholdere

 • Madaffaldsbeholdere
 • Dagrenovation erstattes med restaffald
 • 21 L rød miljøboks til farligt affald, som skal stilles ud til tømning når den er fuld, eller vejer 8 kg. Boksen kan stilles ud til skel ved alle tømninger - bortset fra haveaffald. Bredde 270 mm, Længde 381 mm, og Højde 280 mm
 • 7 L grøn køkkenspand og poser til sortering af madaffald. Du får flere poser ved at binde en pose om håndtaget på mad- og restaffaldsbeholderen. Derudover kan du hente flere på Glostrup Genbrugsstation og hos Glostrup Forsyning. Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm
 • Tekstilaffald skal blot stilles ud til storskrald i en gennemsigtig plastikpose med knude

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og restaffald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og restaffald hver for sig. I kan anvende den grønne køkkenspand med poser, som I får udleveret.

Hvilken beholder får I?

 • I får tilføjet enten 140 L eller 400 L beholdere til madaffald. Dagrenovation erstattes med restaffald.

 • Lille grøn køkkenspand på 7 L samt grønne plastposer til madaffaldet, som udleveres før 1. maj 2022. 

  • Mål på den grønne køkkenspand: Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og drikkekartoner ned i plastbeholderen. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Hvilken beholder får I?

 • Kartonerne skal ned i den nuværende plastbeholder.

Farligt affald

Hvad skal I gøre?

 • I skal stille den røde boks oven på en af beholderne ved tømning af det øvrige affald. I får en ny tom boks af renovatøren. Husk at skrive adresse på i adressefeltet.

Hvilken beholder får I?

 • I får en 21L rød miljøboks til affaldet.

Tekstilaffald

Hvad skal I gøre?

 • Indsamle det tekstil, som I ikke ønsker at sende til genbrug, i en gennemsigtig affaldspose, binde knude og stille den hen til jeres storskraldsområde.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får I?

 • Der er ikke en beholder til tekstilaffald. Du skal samle det i en gennemsigtig plastpose, binde knude og stille det til storskrald.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

 • Dagrenovationen forsvinder og erstattes af mad- og restaffald.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Alt den øvrige sortering fortsætter.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo