Kolonihaver

  • Del:

Her kan du se affaldsordningen for kolonihaver gældende fra 1. maj 2022.

Oversigt over beholder for kolonihaver fra 2022

Oversigt over beholdersæt fra 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Adskillelsen med den stiplede linje illustrerer, at nogle kolonihaveejere har tilmeldt sig den tidligere frivillige papordning med en separat papbeholder. Alle kan som hidtil aflevere pappet som en del af storskraldsordningen.

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal du gøre?

  • Du skal sortere mad- og drikkekartoner. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Hvilken beholder får du?

  • Du får ikke en beholder, men du skal sortere mad- og drikkekartoner ned i rummet til plast.
  • Er der for lidt plads i beholderen, kan du stille det overskydende sorterede affald i en gennemsigtig pose ved siden af beholderen på tømningsdagen inden kl. 6.00.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Tekstilaffald

Hvad skal du gøre?

  • Du kan samle det tekstil, som du ikke ønsker at sende til genbrug, i en gennemsigtig affaldspose og stille den hen til ud til storskrald

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får du?

  • Du får ikke en beholder, men tekstilaffaldet skal sorteres i gennemsigtig plastpose som en del af storskraldsordningen.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

  • Batterier og småt elektronik i pose på låg. Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

  • Al nuværende sortering: Dagrenovation, papir, plast (dog nu med mad- og drikkekartoner), metal, glas, haveaffald og storskrald.
  • Pap i 240 L beholder hvis du har tilmeldt dig den tidligere frivillige ordning, ellers kan du som altid aflevere pap til storskrald. 

Hvad indføres senere?

  • Fra 2023 skal alle kolonihaver sortere mad- og restaffald, pap samt farligt affald. I får mere information i efteråret 2022.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo