Kolonihaver

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for kolonihaver gældende fra 1. maj 2022.

Oversigt over beholder for kolonihaver fra 2022

Oversigt over beholdersæt i 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Adskillelsen med den stiplede linje illustrerer, at nogle kolonihaveejere har tilmeldt sig den tidligere frivillige papordning med en separat papbeholder. Alle kan som hidtil aflevere pappet som en del af storskraldsordningen.

Du får ikke nye beholdere lige nu, men skal sortere mad- & drikkekartoner ned i plast, samt du kan stille tekstilaffald ud til storskrald i en gennemsigtig plastikpose med knude.

Samlet affaldsoverblik:

 • Trådstativ til dagrenovation tømmes hver uge.
 • 240 L todelt til glas og metal, som tømmes fra skel hver 8. uge.
 • 240L todelt til plast/mad- og drikkekartoner samt papir, som tømmes hver 4. uge.
 • 240L papbeholder (frivillig ordning), som tømmes hver 4. uge.
 • Storskrald (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtige plastpose) hentes hver 4. uge.
 • Haveaffald hentes hver 4. uge i perioden 1. april til 1. november.

Mål på beholdere

 • 240 L beholder: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.

SMS-service

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal du gøre?

 • Du skal sortere mad- & drikkekartoner ned i plastbeholderen

Hvilken beholder får du? 

 • Du får ikke en beholder, men du skal sortere mad- & drikkekartoner ned i rummet til plast.
 • Er der for lidt plads i beholderen, kan du stille det overskydende sorterede affald i en gennemsigtig pose ved siden af beholderen på tømningsdagen inden kl. 6.00.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Tekstilaffald

Hvad skal du gøre?

 • Du kan samle det tekstil, som du ikke ønsker at sende til genbrug, i en gennemsigtig affaldspose, binde knude og stille den ud til storskrald

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får du?

 • Du får ikke en beholder, men tekstilaffaldet skal sorteres i gennemsigtig plastpose med knude som en del af storskraldsordningen.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

 • Batterier og småt elektronik i pose på låg. Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Al nuværende sortering: Dagrenovation, papir, plast (dog nu med mad- & drikkekartoner), metal, glas, haveaffald og storskrald.
 • Pap i 240 L beholder hvis du har tilmeldt dig den tidligere frivillige ordning, ellers kan du som altid aflevere pap til storskrald. 

Hvad indføres senere?

 • Fra 2023 skal alle kolonihaver sortere mad- og restaffald, pap samt farligt affald. I får mere information i efteråret 2022.

Da veje og stier er meget smalle betyder det, at du som udgangspunkt skal indrette en plads til beholderne på grunden på 2 x 2,2 meter inden for skel - men ud til vejen. Har du indrettet sådan en standplads, skal du ikke fortage dig noget ved tømning. Husk at klippe din hæk og dine træer op i 4 meters højde, så bilen kan køre ned ad vejene og tømme.

Håndtaget på alle typer af beholdere skal være tilgængelige ved afhentning. Ved dagrenovation skal I ikke foretage jer noget - den bliver hentet.

Fælles for Haveaffald og Storskrald: hvis det stilles ude på stien, så bilen ikke kan komme forbi, betyder det at hele vejen ikke kan få afhentet - så det skal placeres inden for lågen.

Skitse af standpladsløsning i Sommerbyen Ejby

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo