Molokker og nedgravede beholdere

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for molokker eller nedgravede beholdere gældende fra 1. maj 2022.

Beholderoversigt til molokker og nedgravet

Oversigt over beholdersæt (størrelsesforhold er ikke 1:1)

I får åbnet op for den nye madbeholder samt leveret informationsmateriale, den grønne køkkenspand og poser op til den 1. maj.

De nye beholdere:

 • Madaffald
 • 7 L grøn køkkenspand og poser til madaffald (Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm)
 • Tekstilaffald skal blot stilles ud til storskrald i en gennemsigtig plastikpose og binde knude

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og restaffald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og restaffald hver for sig.

Hvilken beholder får I?

 • I får en ny beholder til madaffald. Dagrenovation erstattes af restaffald.

 • Hver lejlighed får en lille grøn køkkenspand på 7 L til madaffaldet samt grønne madplastposer, som udleveres op til 1. maj 2022. 

  • Mål på den grønne køkkenspand: Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm

Mad- og drikkekartoner

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere mad- og drikkekartoner ned i plastbeholderen. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Hvilken beholder får I?

 • Mad- og drikkekartonerne skal lægges ned i den nuværende plastbeholder.

Farligt affald

Hvad skal I gøre?

 • I skal sortere det farlige affald fra og aflevere det i et miljøskab, hvis I allerede har det. Hvis ikke, kan I aflevere det på genbrugsstationen, indtil jeres beboelse får mulighed for at aflevere farligt affald.

Hvilken beholder får I?

Etablering af muligheden for at aflevere farligt affald sker løbende hen over de næste år. I får besked, når I får et miljøskab, hvis I ikke har et nu.

Kontakt jeres bestyrelse, som kan kontakte os, hvis I ønsker et miljøskab.

Muligvis har I en batteristander. Den bliver stående.

Tekstilaffald

Hvad skal I gøre?

 • I kan samle det tekstil, som du ikke ønsker at sende til genbrug i en gennemsigtig affaldspose med knude og stille hen til jeres storskraldsområde.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. I skal selv aflevere andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvilken beholder får I?

 • Der er ikke en beholder til tekstilaffald. Du skal samle det i en gennemsigtig plastpose, binde knude og lægge det til storskrald.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

 • Dagrenovationen forsvinder og erstattes af mad- og restaffald.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Alt den øvrige sortering i jeres affaldsområde fortsætter.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo