Parcel- og rækkehuse

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for parcel- og rækkehuse gældende fra 1. maj 2022.

De samlede beholdere til den nye ordning

Oversigt over beholdersæt fra 2022 (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper.

Mad- og restaffald

Hvilken beholder får du?

 • Todelt beholder på 240 L - 60 % til restaffald og 40 % til madaffald.
 • Beholderen har sidehængt låg
 • Lille grøn køkkenspand og grønne plastposer til madaffaldet, som udleveres før den 1. maj 2022.
 • Du får flere poser til madaffald ved at binde en tom pose fast om håndtaget ved tømning, så lægger renovatøren nye poser til dig. Du kan også hente flere på genbrugsstationen.
 • Alle dine 240 L beholdere har en størrelse på: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.

Tømning 

 • Fra årsskiftet kan du hente din personlige affaldskalender, så du kan se dine tømmedage.
 • Håndtag skal være tilgængelige. Har du 14-dags tømning er der ugetømning i juni, juli og august.
 • Du skal stille beholderen ud til skel på tømningsdagen inden kl. 6.00. Har du etableret en plads til alle dine beholdere ude ved skal du ikke fortage dig noget. 
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Hvilke tilkøb kan du foretage? (det bliver muligt at foretage tilkøb på et senere tidspunkt igen=

 • Du har mulighed for at tilkøbe ugetømning hele året. Det bliver muligt at tilmelde sig ugetømning igen, når prisen er kendt.
 • Mulighed for at anmode om tilkøb af afhentning fra en godkendt placering på grunden ved en standplads.

 

Pap

Hvilken beholder får du?

 • Er husstanden ikke allerede tilmeldt den indtil nu frivillige papordning, leveres der op til den 1. maj 2022 en 240 L beholder til pap.
 • Alle dine 240 L beholdere har en størrelse på: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.

Tømning 

 • Du skal stille beholderen ud til skel samme afhentningsdag som ved storskrald. Håndtag skal være tilgængelige.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Mad- og drikkekartoner

Hvilken beholder får du?

Du får ikke en beholder, men du skal sortere mad- og drikkekartoner ned i din plastbeholder. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Tømning 

 • Er der for lidt plads i beholderen, kan du stille det overskydende sorterede emballageaffald i en gennemsigtig pose ved siden af beholderen på tømningsdagen inden kl. 6.00.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Farligt affald

Hvilken beholder får du?

 • Du får en mindre rød boks til affaldet.

Tømning 

 • Du skal stille den røde boks ud til skel ved tømning. Enten oven på dine beholdere ude ved skel, på jorden ved skel, eller ved dit øvrige affald ved skel som fx haveaffald eller storskrald. Du får en ny tom boks af renovatøren.

Tekstilaffald

Hvilken beholder får du?

 • Du får ikke en beholder men tekstilaffaldet skal sorteres i gennemsigtig plastpose.

Tømning 

 • Du skal stille det sorterede tekstilaffald ud til storskrald i gennemsigtige plastposer.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere tøjet andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

Dagrenovation herunder beholdere, trådstativ og sække

 • Du skal selv skille dig af med dagrenovationsbeholderen.
 • Vi tilbyder en gratis indsamling af trådstativer fra maj. I får nærmere besked.
 • Da du selv ejer den gamle dagrenovationsbeholder, kan du anvende den til Haveaffald - hvis du har en 140 L eller 240 L beholder. Denne beholder må ikke stilles til storskrald, men kan afleveres på genbrugsstationen.

Tilskud til kompost

 • Tilskudsordningen udgår da dette fremover skal sorteres som madaffald.

Batterier og småt elektronik i poser på låg

 • Den røde boks skal i stedet bruges til sorteringen.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Glas/metal hentes fortsat hver 10. uge
 • Papir/plast hentes fortsat hver 3. uge (OBS. mad- og drikkekartoner sorteres med plasten)
 • Haveaffaldsordningen fortsætter
 • Storskraldsordningen fortsætter (OBS. tekstilaffald afleveres i gennemsigtige plastposer og som hidtil kan du aflevere bundtet pap eller foldet i en kasse alternativt den 240 L beholder)

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo