Parcel- og rækkehuse

 • Del:

Her kan du se affaldsordningen for parcel- og rækkehuse gældende fra 1. maj 2022.

Beholderoversigt til parcel- og rækkehuse

Oversigt over beholdersæt (størrelsesforhold er ikke 1:1)

Samlet affaldsoverblik:

 • 240 L todelt til glas og metal, som tømmes fra skel hver 10. uge.
 • 240 L todelt til papir og plast/mad- & drikkekartoner, som tømmes fra skel hver 3. uge.
 • 240 L todelt til mad- og restaffald, som tømmes fra skel hver 14. dag men med ugetømning i juni, juli og august (det er muligt med ugetømning hele året. Læs mere på Glostrup Forsynings hjemmeside)
 • 240 L pap, som skal stilles ud i skel i forbindelse med afhentning af storskrald hver 4. uge
 • 21 L rød miljøboks til farligt affald, som skal stilles ud til tømning når den er fuld, eller vejer 8 kg. Boksen kan stilles ud til skel ved alle tømninger bortset fra haveaffald.
 • 7 L grøn køkkenspand og poser til sortering af madaffald. Du får flere poser ved at binde en pose om håndtaget på mad- og restaffaldsbeholderen. Derudover kan du hente flere på Glostrup Genbrugsstation og hos Glostrup Forsyning.
 • Haveaffald, som skal stilles ud til skel hver 4. uge ni gange om året.
 • Storskrald (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtige plastpose), som skal stilles ud til skel hver 4. uge året rundt.

Mål på beholdere

 • 240 L beholder: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj (Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel).
 • Rød miljøboks: Bredde 270 mm, Længde 381 mm, og Højde 280 mm
 • Grøn køkkenspand: Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til de nye affaldstyper

Mad- og restaffald

Hvilken beholder får du?

 • Todelt beholder på 240 L - 60 % til restaffald og 40 % til madaffald.
 • Beholderen har sidehængt låg
 • Lille grøn køkkenspand på 7 L og grønne plastposer til madaffaldet, som udleveres før den 1. maj 2022. 
  • Mål på den grønne køkkenspand: Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm
 • Du får flere poser til madaffald ved at binde en tom pose fast om håndtaget ved tømning, så lægger renovatøren nye poser til dig. Du kan også hente flere på genbrugsstationen.
 • Alle dine 240 L beholdere har en størrelse på: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.
 • Mad- og restaffaldsbeholderen må maks. veje 35kg.

Tømning 

 • Du kan hente din personlige affaldskalender, så du kan se dine tømmedage.
 • Håndtag skal være tilgængelige.
 • Har du 14-dags tømning er der ugetømning i juni, juli og august.
 • Se godkendte placeringer af dine beholdere ved tømning
 • Du skal stille beholderen ud til skel på tømningsdagen inden kl. 6.00. Har du etableret en plads til alle dine beholdere ude ved skel, skal du ikke fortage dig noget. 
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Hvilke tilkøb kan du foretage?

OBS!

Hvis du har overfyldt din beholder, skal du opbevare rest- og madaffaldet forsvarligt på egen grund indtil næste tømning. Det er ikke muligt at aflevere rest- og madaffald andre steder.

Har du brug for ekstra plads til restaffald, kan du købe et mærkat til ekstra affald, og sætte på en gennemsigtig plasticpose, via APPen Affaldsportal, på Genbrugsstationen eller på vores webshop. Det ekstra affald skal stilles ud til beholderen ved næste tømning.

Pap

Hvilken beholder får du?

 • Alle dine 240 L beholdere har en størrelse på: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.
  • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.

Tømning 

 • Du skal stille beholderen ud i skel samme afhentningsdag som ved storskrald. Håndtag skal være tilgængelige.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Mad- & drikkekartoner

Hvilken beholder får du?

Du får ikke en beholder, men et klistermærke, som du kan sætte på låget at din todelte beholder i plastsiden. Du skal sortere mad- og drikkekartoner ned i din plastbeholder. Det bliver frasorteret på sorteringsanlægget. Du kan allerede aflevere mad- og drikkekartoner på Glostrup Genbrugsstation.

Tømning 

 • Er der for lidt plads i beholderen, kan du stille det overskydende sorterede emballageaffald i en gennemsigtig pose ved siden af beholderen på tømningsdagen inden kl. 6.00.

HUSK at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får en sms eller E-mail før tømning. Det hjælper dig med at huske dine tømninger.

Farligt affald

Hvilken beholder får du?

 • Du får en 21L rød miljøboks til affaldet. Du skal skrive din adresse på boksen i adressefeltet.

Tømning 

 • Du må stille den ud til tømning, når den er fuld eller vejer 8 kg.
 • Du kan stille den røde boks ud til skel ved alle dine tømninger - bortset fra haveaffald. Den skal stå enten oven på dine beholdere ude ved skel, på jorden ved skel, eller ved dit øvrige affald ved skel som fx storskrald. 
 • Du får en ny tom boks af renovatøren. Du skal skrive din adresse på boksen i adressefeltet.

 

Sortering

Se vejledning for farligt affald. OBS! Batterier og småt elektronik samt legetøj med batteri må gerne afleveres i miljøboksen.

Tekstilaffald

Hvilken beholder får du?

 • Du får ikke en beholder men tekstilaffaldet skal sorteres i gennemsigtig plastpose og bindes med knude.

Tømning 

 • Du skal stille det sorterede tekstilaffald ud til storskrald i gennemsigtige plastposer med knude.

OBS! Det er tekstilaffald, så det sendes ikke til direkte genbrug. Du skal selv aflevere tøjet andre steder, hvis tøjet ønskes genbrugt.

Hvad udgår af affaldsordningen i 2022?

Dagrenovation herunder beholdere, trådstativ og sække

 • Du ejer selv dit stativ til dagrenovation, og skal derfor selv skille dig af med dagrenovationsbeholderen.
 • Vi tilbyder dog at indsamle stativerne af metal. I uge 20 indsamler vi i Glostrup midtby og bag stationen. Uge 21 i området omkring Hvissinge og Ejby. Yderligere info sendes ud via sms, du skal bare stille trådstativet ud til skel. (Yderligere info sendes ud via sms, du skal bare stille trådstativet ud til skel)

 • Da du selv ejer den gamle dagrenovationsbeholder, kan du anvende den til Haveaffald - hvis du har en 140 L eller 240 L beholder. Denne beholder må ikke stilles til storskrald, men kan afleveres på genbrugsstationen - ligesom stativet med træbeklædning.

Tilskud til kompost

 • Tilskudsordningen udgår da dette fremover skal sorteres som madaffald.

Batterier og småt elektronik i poser på låg

 • Den røde boks skal i stedet bruges til sorteringen.

Hvad fortsætter i affaldsordningen?

 • Glas/metal hentes fortsat hver 10. uge
 • Papir/plast hentes fortsat hver 3. uge (OBS. mad- og drikkekartoner sorteres med plasten)
 • Haveaffaldsordningen fortsætter som normalt
 • Storskraldsordningen fortsætter som normalt (OBS. tekstilaffald afleveres i gennemsigtige plastposer og som hidtil kan du aflevere bundtet pap eller foldet i en kasse alternativt den 240 L beholder)

De første tømninger efter 1. maj

Der er et svingende afhentningsinterval ved første tømning af alle affaldstyperne. Har du for meget emballageaffald, kan du stille det sorteret ud i en gennemsigtig plastpose ved den kommende tømning.

Tilkøb

Du skal ikke foretage dig noget, hvis standardløsningen passer din husstand, hvilket er tilfældet for langt de fleste. Er du i tvivl, anbefaler vi, at du prøver standardløsningen af hen over sommeren. 

Du kan foretage tilkøb via vores selvbetjeningsportal.

Betaler du din regning direkte til os, kan du tilkøbe ugetømning hele året af din todelte 240 L mad- og restaffaldsbeholder i stedet for 14-dages tømning.

Du er tildelt 14-dages tømning som standardløsning, hvis du tidligere har haft en 125 L trådstativ med pose eller 140 L beholder til dagrenovation.

 • 14-dages tømning = 3.865,00 kr. (standardløsning)
 • Ugetømning = 7.421,25 kr.
 • Gebyr for ændringer efter 1. maj 2022 = 375 kr.

Du kan anmode om at få tømt mad- og restaffaldsbeholderen fra en godkendt placering inde på grunden, så du ikke skal køre beholderen ud til skel ved tømning. Se vejledende retningslinjer til, hvad en standplads skal opfylde.

 • 14-dages tømningPris inkl. moms om året: 620.- (hvilket lægges oveni det normale affaldsgebyr)
 • Ugetømning. Pris inkl. moms om året: 1040,- (hvilket lægges oveni det normale affaldsgebyr)

Du kan lave anmodning via vores selvbetjeningsportal.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo