Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 dec 2020 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som skal være entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår som Glostrup Kommune har givet arbejder i forbindelse med Letbanen tilladelse til.

Arbejderne startede i efteråret 2018, og forventes at være afsluttet med udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger sker i flere graveområder, som du kan læse mere om herunder.
Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

 

Sydvestvej ved Motorola-bygningen

(september 2018 til februar 2019)

 • Glostrup Forsyning skal anlægge en Ø900 beton spildevandsledning i Sydvestvej
 • Glostrup Forsyning skal grave langs Motorola bygningen i Sydvestvej, og er nødsaget til at fjerne midtehellen, for at kunne anlægge den store ledning. Trafikken vil derfor blive ensrettet fra Glostrup Station mod Sdr. Ringvej.
 • Spildevandsledningen skal også anlægges langs gavlen af bygningen på Banegårdspladsen
 • Bag ved Motorola, på grus parkeringspladsen, skal Glostrup Forsyning ombygge etablere et nyt et bygværk tæt på banelegemet og de eksisterende spildevandsledninger skal nedlægges.

Nordre Ringvej ved Slotsherrensvej 
(september 2018 til februar 2019)

 • Glostrup Forsyning skal grave på tværs af Nordre Ringvej med en stor Ø1000 regnvandsledning og en Ø160 vandforsyningsledning i Ø250 beskyttelsesrør. Ledninger knækker herefter og anlægges langs vestsiden af Nordre Ringvej mod syd. TDC, Telia, Nianet og Radius skal have trækrør med i denne krydsning.
 • Indkørslen til Slotsherrensvej vil blive spærret ved Nordre Ringvej, så det kun er muligt at køre fra Slotsherrensvej og ud på Nordre Ringvej.
 • Glostrup Forsyning krydser Slotsherrensvej ved Ejbyholm med en Ø200 beton spildevandsledning og en ø160 regnvandsledning. Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning og en dyb spildevandspumpebrønd i Ejbyholm.

Nordre Ringvej ved Ejbyholm
(september 2018 til februar 2019)

 • Glostrup Forsyning krydser Slotsherrensvej ved Ejbyholm med en Ø200 beton spildevandsledning og en ø160 regnvandsledning. Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning og en dyb spildevandspumpebrønd i Ejbyholm.
 • Ejbyholm vil i en periode blive spærret ved Slotsherrensvej og der vil blive etableret adgang via Produktionsvej.
 • Indkørslen til Slotsherrensvej vil blive spærret ved Nordre Ringvej, så det kun er muligt at køre fra Slotsherrensvej og ud på Nordre Ringvej.

Sydvestvej ved Sdr. Ringvej
(januar 2019 til marts 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Sydvestvej med både ny vand- og spildevandsledning.
 • Glostrup Forsyning skal lægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvej, og skal derfor grave skrænten væk i parken ved Engtoftevej. I hele perioden er parken lukket for offentligheden for at sikre adskillelse til de store maskiner.
 • Glostrup Forsyning skal etablere et nyt bygværk ved bassinet syd for Sydvestvej på kanten af skrænten til Sdr. Ringvej.
 • Kørebanen på Sydvestvej indsnævres.

Sdr. Ringvej i Brøndby
(februar 2019 til maj 2019)

 • Glostrup Forsyning skal etablere ny vandledning fra Stationsparken i nord til Kirkebjerg Allé i syd. Derfor startes op med flere prøvegravninger
 • Glostrup Forsyning skal anlægge den nye vandledning ved styret underboring langs med det østlige fortov. Der skal garves modtagehuller hvor ledningen skal skydes til/fra og eder skal være mindre huller undervejs for at styre ledningens retning.
 • Ved Kirkebjerg Allé skal vandledningen flyttes rundt om tunnelen og tilsluttes et eksisterende bygværk på Sdr. Ringvej 55.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

Sdr. Ringvej fra Sydvestvej til Hovedvejskrydset
(februar 2019 til december 2019)

 • Glostrup Forsyning skal anlægge en vandledning i den nye skrænt ud for Christiansvej 7-23
 • Fra Sdr. Ringvej 8 skydes vandledningen under Sdr. Ringvej over mod Kildevej
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvejsbroen. Vi skal derfor spunse langs med Sdr. Ringvej, grave skrænten i parken ved Engtoftevej væk, grave ud til at lægge den nye ledning, dække til, etablere skrænt og trække spunsen op igen.
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i fortov/cykelsti ud for Christiansvej 7-23, over grundene Sdr. Ringvej 2-8 og gennem Hovedvejs-/Ringvejskrydset.
 • Glostrup Forsyning skal grave på tværs af Sdr. Ringvej med en dyb spildevandsledning fra Engtoftevej/Christianvej over til Sdr. Ringvej 15, hvor den sluttes på eksisterende ledning
 • Glostrup forsyning forventer at arbejderne i Hovedvejs-/Ringvejskrydset påbegyndes i sommeren 2019. Har vil ske markante trafikomlægninger, som vil varsles når vi kommer nærmere arbejdets udførelse.


LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Generelle nyheder fra Letbanen

Glostrup Kommune om Letbanen

Driftsinfo