Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 jul 2021 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Bredt billede.png

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til, hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som er entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår, som Glostrup Kommune har givet tilladelse til i forbindelse med Letbanens arbejde.

 

Arbejderne startede i efteråret 2018 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger sker i flere graveområder, som du kan læse mere om her: Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

 

Igangværende arbejde

Ndr. Ringvej fra Stadionvej til Vestervej
(januar 2020 til august 2020)

  • Glostrup Forsyning skal krydse Ndr. Ringvej med en ny fjernvarmeledning. Vi er nu kommet til den østlige side.

Kindebjergvej - Sportsvej - Stadion
(april 2020 - medio 2021)

  • Glostrup Forsyning skal lægge en ny regnvandsledning i Kindebjergvej, ned ad Sportsvej og ind gennem Glostrup Boligselskab til regnvandsbassinet på Glostrup Stadion.

 

LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Glostrup Kommune om Letbanen

Læs nyheder om Letbanen

Driftsinfo