Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 dec 2020 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som skal være entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår som Glostrup Kommune har givet arbejder i forbindelse med Letbanen tilladelse til.

Arbejderne startede i efteråret 2018, og forventes at være afsluttet med udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger sker i flere graveområder, som du kan læse mere om herunder.
Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

Sydvestvej ved Sdr. Ringvej
(januar 2019 til maj 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Sydvestvej med både ny vand- og spildevandsledning.
 • Glostrup Forsyning skal lægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvej, og skal derfor grave skrænten væk i parken ved Engtoftevej. I hele perioden er parken lukket for offentligheden for at sikre adskillelse til de store maskiner.
 • Glostrup Forsyning skal etablere et nyt bygværk ved bassinet syd for Sydvestvej på kanten af skrænten til Sdr. Ringvej.
 • Kørebanen på Sydvestvej indsnævres.

Sdr. Ringvej i Brøndby
(februar 2019 til maj 2019)

 • Glostrup Forsyning skal etablere ny vandledning fra Stationsparken i nord til Kirkebjerg Allé i syd. Derfor startes op med flere prøvegravninger
 • Glostrup Forsyning skal anlægge den nye vandledning ved styret underboring langs med det østlige fortov. Der skal garves modtagehuller hvor ledningen skal skydes til/fra og eder skal være mindre huller undervejs for at styre ledningens retning.
 • Ved Kirkebjerg Allé skal vandledningen flyttes rundt om tunnelen og tilsluttes et eksisterende bygværk på Sdr. Ringvej 55.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

Sdr. Ringvej fra Sydvestvej til Hovedvejskrydset
(februar 2019 til december 2019)

 • Glostrup Forsyning skal anlægge en vandledning i den nye skrænt ud for Christiansvej 7-23
 • Fra Sdr. Ringvej 8 skydes vandledningen under Sdr. Ringvej over mod Kildevej
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvejsbroen. Vi skal derfor spunse langs med Sdr. Ringvej, grave skrænten i parken ved Engtoftevej væk, grave ud til at lægge den nye ledning, dække til, etablere skrænt og trække spunsen op igen.
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i fortov/cykelsti ud for Christiansvej 7-23, over grundene Sdr. Ringvej 2-8 og gennem Hovedvejs-/Ringvejskrydset.
 • Glostrup Forsyning skal grave på tværs af Sdr. Ringvej med en dyb spildevandsledning fra Engtoftevej/Christianvej over til Sdr. Ringvej 15, hvor den sluttes på eksisterende ledning
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.
 • Glostrup forsyning forventer at arbejderne i Hovedvejs-/Ringvejskrydset påbegyndes i sommeren 2019. Har vil ske markante trafikomlægninger, som vil varsles når vi kommer nærmere arbejdets udførelse

Ndr. Ringvej fra Hovedvejskrydset til Stadionvej
(februar 2019 til december 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Ndr. Ringvej med en vandledning som skal graves på tværs ud for Stadionvej
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.


LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Generelle nyheder fra Letbanen

Glostrup Kommune om Letbanen

Driftsinfo