Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 dec 2020 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som skal være entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår som Glostrup Kommune har givet arbejder i forbindelse med Letbanen tilladelse til.

Arbejderne starter i efteråret 2018, og forventes at være afsluttet med udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger vil ske i flere graveområder, som du kan læse mere om herunder:

 

 


Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

Christiansvej ved Hovedvejen
(november 2018)

  • Glostrup Forsyning skal krydse Christiansvej med en spildevandsledning og derfor er Chrsitiansvej spærret ved Hovedvejen.

Sydvestvej ved Sdr. Ringvej
(september 2018 til december 2018)

  • Glostrup Forsyning skal krydse Sydvestvej med både ny vand- og spildevandsledning. Derfor bliver trafikken i en periode ensrettet mod Glostrup Station.

Sydvestvej ved Motorola-bygningen
(september 2018 til december 2018)

  • Glostrup Forsyning skal anlægge en Ø900 beton spildevandsledning
  • Glostrup Forsyning skal grave langs Motorola bygningen i Sydvestvej, og er nødsaget til at fjerne midtehellen, for at kunne anlægge den store ledning. Trafikken vil derfor blive ensrettet mod Glostrup Station.
  • Bag ved Motorola, på grus parkeringspladsen, skal Glostrup Forsyning etablere et nyt bygværk tæt på banelegemet og de eksisterende spildevandsledninger skal nedlægges.

Nordre Ringvej ved Slotsherrensvej 
(september 2018 til januar 2019)

  • Glostrup Forsyning skal grave på tværs af Nordre Ringvej med en stor Ø1000 regnvandsledning og en Ø160 vandforsyningsledning i Ø250 beskyttelsesrør. Ledninger knækker herefter og anlægges langs vestsiden af Nordre Ringvej mod syd. TDC, Telia, Nianet og Radius skal have trækrør med i denne krydsning.

Nordre Ringvej ved Ejbyholm
(september 2018 til januar 2019)

  • Glostrup Forsyning krydser Slotsherrensvej ved Ejbyholm med en Ø200 beton spildevandsledning og en ø160 regnvandsledning. Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning og en dyb spildevandspumpebrønd i Ejbyholm.
  • Ejbyholm vil i en periode blive spærret ved Slotsherrensvej og der vil blive etableret adgang via Produktionsvej.

Krydsning af Stationsparken
(oktober 2018 til november 2018)

  • Glostrup Forsyning skal etablere ny vandledning på tværs af Stationsparken og lægge den nye vandledning i fortovet på rampen fra Sdr. Ringvej.


LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Generelle nyheder fra Letbanen

Glostrup Kommune om Letbanen

Driftsinfo