Den kommende letbane

  • Del:

Glostrup Forsyning arbejdede i perioden 2015 til 2021 med at forberede omlægning af spildevands-og regnvandsledninger forud for anlæggelsen af letbanen.

Letbanen

Arbejdet med at etablere den kommende letbane var stort, og projektet involverede mange forskellige parter. Glostrup Forsyning stod for at gøre plads til letbanen i Glostrup Kommune ved at omlægge mange af vores rør på strækningen. Vores arbejde startede allerede i 2015 med planlægningen af omlægningerne. Arbejdet førte til de største omlægninger i selskabets historie.

Hvordan tænkes klimatilpasning ind i letbanen?

Glostrup Forsynings arbejde med klimatilpasningen i forbindelse med forarbejdet til letbanen kørte i to spor - afledning af spildevand og større rør.

Som forsyningsselskab med ansvar for spildevand har vi stillet krav til tilbageholdelse af regnvand ved letbanen. Glostrup Forsyning har også i 2020 etableret nye ledninger fra Ringvejen langs Kindebjergvej og Sportsvej ud til kunstgræsbaneanlægget for virkelig at udnytte de nye regnvandsbassiner. Dem kan du læse mere om her.

Det andet spor handler om størrelsen på rørene i jorden. Glostrup Forsyning har måttet flytte de eksisterende rør for at gøre plads til den kommende letbane. Når vi allerede graver og skal flytte rørene, har vi i stedet lagt helt nye og større rør i jorden, så de i højere grad kan tage imod fremtidens større vandmængder. Så vil der ikke være det samme pres på ledningerne, og de kan derfor holde de næste mange år.

 

Du kan læse mere om letbaneprojektet her:

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Glostrup Kommune om Letbanen

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo