Den nye klimavej - Erdalsvej

  • Del:

Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning har truffet beslutning om at gennemføre det fælles klimaprojektforsøg på Erdalsvej fra juli til december 2020. Det er en fantastisk mulighed for at tænke nyt i, hvordan kommunen bedre kan tilpasses klimaforandringerne.

Vanddråber

Glostrups første klimavej

Det bliver en vaskeægte klimavej - en smart vej. For at flytte vandet fra kloakken, så skal vandet ikke bare ledes ned ad vejen. Nej det skal sive ned dér, hvor vandet kommer. Derfor lægges bl.a. fliser på fortovet, hvor vandet kan sive ned igennem. Hvor kommer vandet så hen? Det siver ned i gruset under, og helt ned i nogle vandkassetter. Det er kasser, der holder på vandet, indtil der er plads i kloakken igen. Projektet er på forsøgsbasis, og resultaterne vil vise, om løsningen skal implementeres andre steder i kommunen.

Klimatilpasning tidligere end ventet

Faktisk var det meningen, at klimatilpasningen af Erdalsvej først skulle ske om mange år, men området har de sidste par år haft store problemer med oversvømmede kældre og meget vand på vejen. I 2018 installerede Glostrup Forsyning derfor, som et forsøg, regnvandsventiler på ca. 30 huse. Det har lettet trykket på kloakken, men vi er nødt til at gøre mere for at følge med vandmasserne de næste mange år. Derfor gennemførtes klimatilpasningen af vejen i sommeren 2020.

Snittegning

Spritnye Erdalsvej

Klimaprojektet er en unik mulighed for at renovere den øverste del af Erdalsvej, hvor klimatilpasningen udføres. Vejbanen og fortovet er i dårlig stand, og derfor bliver de renoveret i forbindelse med projektet. Det vil ske i tæt samarbejde mellem Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning. Når vi allerede er i gang med at grave, så udskifter vi også vandledningen for at undgå at genere borgerne to gange.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo