Kunstgræsbaneanlægget

  • Del:

Glostrup Forsyning færdiggjorde i slutningen af 2019 første del af kunstgræsbaneanlægget, der består af regnvandsbassiner med en kapacitet på 18.000m3, og i 2021 blev den sidste del færdiggjort. Hele anlægget skal være med til at sikre, at store regnmængder kan opbevares der i bassinerne – og ikke i folks kældre.

Oversigtsbillede over de forskellige nye baner

1. del afsluttet: 2019 (kunstgræsbanen, 6.000 m3)
Samlet kapacitet: 18.000 m3 vand
Anlægspris: 10,5 mio.

Kunstgræsbaneanlægget er et meget stort klimatilpasningsprojekt, der på bedste vis kombinerer "rekreative formål" og klimatilpasning som både boldbaner og regnvandsbassiner. Derfor vil banerne blive fyldt med både boldentusiaster og store regnmængder.

Den første del af anlægget stod færdigt i december 2019, hvor den store kunstgræsbane blev indviet. Den store bane har en vandkapacitet på 6.000 m3 vand, mens det samlede anlæg vil have en kapacitet på 18.000 m3 vand. De resterende bassiner forventes færdigbygget i slutningen af 2020.

Når der kommer meget store regnmængder, kan bassinerne holde på vandet indtil, der er plads i kloakken. Når der er plads i systemet, vil vandmængderne blive ledt ned i ledningerne, ned til Bækrenden og videre ud til St.Vejleå før det til sidst løber ud i Øresund.

Regnvandsbassinerne er i virkeligheden en meget simpel måde at klimatilpasse. Det er og bliver anlagt sådan, at banerne nedsænkes i jorden, så banerne kan blive til kæmpe "pools", når der kommer kæmpe regnmængder i fremtiden. For virkelig at udnytte sådanne store anlæg beklædes banerne med kunstgræs. Vupti! Så kan hele Glostrup og dets borgere bruge de kæmpe områder til at dyrke sport på i godt vejr, og området kan passe på hele Glostrup, når fremtidens vandmængder presser sig på.

Kunstgræsbanen hvor de høje kanter tydeligt ses, der skal holde vand på banen

En grønnere boldbane

Den nye kunstgræsbane er ikke bare grøn på overfladen. Den er også fuldstændig fri for plastikgranulat, som normalt dækker kunstgræsbaner. I stedet har man benyttet sand som indfyldningsmateriale. Her er miljøet altså også tænkt ind i projektet.

”I stedet for de sorte plastikkugler, som altid flyder rundt om banen, har vi besluttet at fylde sand på den nye kunstgræsbane. Det vil spare vores natur for en unødig mængde mikroplast,” siger John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune.

Fodboldspillere på kunstgræsbanen

Klimaet betyder noget for danskerne

Glostrup Forsyning arbejder på flere klimatilpasningsprojekter, men opmærksomheden har aldrig været så stor som nu. Det skyldes, at miljø og klima for alvor er kommet på danskernes lystavle.

”Stemningen er god, men jeg må nu også sige, at jeg bestemt synes, at vi har grund til at hejse flaget og løfte glassene. I dag pakker vi nemlig en gave ud, som vil gavne os, der bor her og bruger Glostrup til daglig. Men vi flår også papiret af en investering, som vil komme de fremtidige generationer – vores børn og deres børn – til gode”, sagde bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning, Leif Meyer Olsen ved indvielsen af banen.

I takt med, at koncentrationen af CO2 stiger i atmosfæren, ændrer vejrforholdene sig i hele verden. Også i Glostrup. DMI og Spildevandskomitéen er nogle af de institutioner, der sidder og laver beregningerne for, hvordan fremtidens klima kommer til at påvirke os i Glostrup. Og meldingen er klar: Regnen vil falde hyppigere, der kommer endnu mere nedbør og den vil komme med en kraftigere intensitet end i dag.

”Skybrud, som kun kommer hvert femte år – det, vi også kalder en femårshændelse – vil i år 2100 have en helt anden intensitet end i dag. En femårshændelse er i dag defineret som 177 liter vand per sekund per hektar. I år 2100 vil en femårshændelse indeholde meget mere vand – nemlig 230 liter per sekund per hektar. Derfor er det så vigtigt, at vi i god tid sørger for at planlægge, hvordan vi klimatilpasser Glostrup”, siger Bo Nørbjerg, direktør i Glostrup Forsyning.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo