Regnvandsventiler på Erdalsvej

 • Del:

I 2018 monterede Glostrup Forsyning 42 regnvandsventiler på Erdalsvej for at afhjælpe presset på vejens kloak. Forsøgsprojektet har haft stor succes med at mindske presset på kloakken.

Regnvandsventil der leder vand på egen grund og ikke i kloakken først
Regnvandsventilen sikrer, at eget tagvand holdes på egen grund og mindsker belastning på kloakken

Afsluttet: 2018
Anlægspris: 300.000

På Erdalsvej fik vi for et par år siden en henvendelse fra en borger, og på baggrund af den henvendelse valgte vi som et forsøg at montere regnvandsventiler på nr. 38-70 på de tagnedløb, hvor det gav mening og var muligt at lede vand væk fra kloakken. Glostrup Forsyning opsatte derfor ventilerne i 2018, og i dag er de overdraget til grundejerne, og ventilerne

Regnvandsventilerne leder automatisk tagvand ud i haven ved skybrud i stedet for at overbelaste kloakken og potentielt oversvømme kældre. Når det regner normalt, løber vandet som altid blot ned i kloakken. Det er en smart, nem og billig løsning for at klimatilpasse lokale veje i Glostrup Kommune. Vi har på baggrund af forsøget lavet en evaluering, der viser, at forsøget har været en succes - både for borgere og kloakken. Som et forsøgsprojekt har regnvandsventilerne med deres succes banet vej for at vi overvejer en implementering af den samme løsning andre steder i kommunen.

Der er dog stadig et stort vandpres på Erdalsvej, og derfor udfører Glostrup Forsyning endnu et klimatilpasningsprojekt på Erdalsvej i samarbejde med Glostrup Kommune. Det kan du læse mere om her.

FAQ om projektet

 • Hvordan virker regnvandsventilen?
  • Den virker ved at styre regnvand væk fra kloakrøret og ud i haven ved ekstreme regnhændelser
 • Hvilke ændringer har det for haver med ventiler?
  • Det vil betyde, at haven i enkelte tilfælde i løbet af året modtager mere vand, end den er vant til. Det er i situationer, hvor det i forvejen regner rigtig meget. Ved installationen kan man også lave en mindre omlægning af fliser og/eller græs for at sikre korrekt fald fra regnvandsventil til lavere områder
 • Hvilken betydning kan ventiler have for naboer?
  • Det kan afhjælpe både dig og din nabo ved at vandet ledes ud på egen grund og ikke belaster kloakken - som kan betyde kælderoversvømmelser
 • Hvorfor er volumen i kloakrørene nogle gange udfordret?
  • Kapaciteten i rørene er nogle steder for lille, fordi det regner mere i dag end det gjorde, da rørene blev lagt.
  • En anden grund er fordi de arealer, der leder til kloak er blevet større med tilbygninger, belagte indkørsler mv.
 • Hvad er typiske årsager til kælderoversvømmelse?
  • For ringe fald fra kælder til kloak, manglende brug af højvandslukke. Ekstreme regnhændelser kombineret med for lille kapacitet i kloakrørene, eller flaskehalse i systemet som opstuver vandet bagud - den første flaskehals kan være jeres egen stikledning til fælleskloakken
 • Hvornår er højsæsonen for skybrud 
  • Hen over sommeren ca. fra maj til oktober
 • Har ventilen været anvendt andre steder?
  • Ja, i Tårnby og i Vanløse.
  • Du kan læse en artikel om ventilen og Tårnby - (den gang blev den kaldt Skybrudsventil, men navnet er nu ændret til Regnvandsventil). DR har også skrevet an artikel om det.

Regnvandsventil monteret på tagnedløb

Regnvandsventilen

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo