Udvidelse af Søndervangs regnvandsbassin

  • Del:

Glostrup Forsyning udvidede i 2016 et regnvandsbassin i Søndervang med henblik på at kunne håndtere øgede nedbørsmængder i området.

Afsluttet: 2016
Kapacitet: 5.500 m3 vand
Anlægspris: 10 mio.

Glostrup Forsyning udførte i 2016 en udvidelse af et fælles bassin (altså for både regnvand og spildevand), Bassin 06 i Søndervang. Bassinet blev udvidet fra ca. 4000 m3 til ca. 5.500 m3. Det fungerer som opstuvningsbassin og giver plads i kloaksystemet til en masse vand, når det regner meget. Det fungerer sådan helt simpelt, at bassinet bare holder på vandet. Udvidelsen skete for i endnu højere grad at klimatilpasse området til fremtidens regnmængder.

Der kommer mere og kraftigere regn end tidligere. Derfor er det vigtigt at sikre Glostrup til fremtiden, så oversvømmelser i både naturen og folks kældre mindskes, siger Kristian Schou afdelingsleder for spildevand ved Glostrup Forsyning. Det store arbejde foregik fra februar til maj 2016. Der er både lagt dræn og et tæt tæppe af ler over hele bunden, så spildevandet ikke trænger ned og forurener undergrunden og grundvandet.  Det er også udført den sidste finish med at sætte porte op, reetableret fortov og kantsten samt lægge nye chaussésten til overkørslen.

Udover at tilbageholde mere vand har vi gjort bunden mere stabil og robust, så vores maskiner kan køre og klippe græs. Vi har bevaret bassinets grønne udseende, så beboere i området kan nyde udsigten i de perioder, bassinet ikke opsamler vand”, siger Bjarne Lange, projektleder hos Glostrup Forsyning.

Glostrup Folkeblad bragte også en artikel om bassinet i 2016, som du kan læse her her.


Optagelse: Magnus Jørgensen

Glostrup Forsyning ejer og drifter bassinet.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo