Bækrenden

  • Del:

Mod vest arbejder vi sammen med HOFOR om klimatilpasning.

Kort over bækrenden

Startet: 2015

Glostrup Forsyning samarbejder med HOFOR om en fælles klimatilpasningsløsning af Bækrenden-systemet. Området udgør oplande i Glostrup og Albertslund, der afvander til Bækrenden.

Der er udarbejdet en hydraulisk kapacitetsplan for Bækrenden. Den viser, hvor meget kapacitet der idag er i Bækrenden, og hvor meget der vil mangle i fremtiden samt forslag til hvilke tiltag, der vil kunne løse problemet med store vandmængder. Som en del af samarbejdet arbejder vi også sammen med COOP for at se på, om vi kan udarbejde nogle blågrønne, altså elementer med vand og grøn natur, løsninger på COOP-grunden.

Der er i 2020 endnu ikke truffet nogen beslutning om valg af fremtidig løsning.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo