Samstyring med Biofos

  • Del:

Startet: 2018

Glostrup Forsyning deltager sammen med BIOFOS og de andre forsyninger, der leder spildevand til BIOFOS renseanlægget, i et samarbejde om samstyring - det er idéen om at holde vand tilbage i regnvandsbassiner så alt vand ikke kommer på samme tid til renseanlægget.

Samarbejdet handler om at optimere den eksisterende spildevandstekniske struktur, som er ledninger, bassiner, pumpestationer, overløbsbygværker, renseanlæg, således at investeringer i overkapacitet kan undgås.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo