St. Vejleå

  • Del:

Glostrup Forsyning samarbejder med HOFOR, Ishøj Forsyning og Høje Taastrup Forsyning om drift af forskellige regnvandsanlæg i St. Vejleå.

St. Vejleå

Glostrup Forsyning afvander igennem Bækrenden-systemet til St. Vejle Å og har derfor historisk haft et delt ansvar sammen med de øvrige oplande for at finansiere drift af vandløbet, som idag er klassificeret som et regnvandsteknisk anlæg. Anlægget består af både bassiner og pumpestation. Driften af anlægget deles mellem HOFOR, Ishøj Forsyning og Høje Taastrup Forsyning.

Der blev i 2015 indgået en formel aftale om drift af anlæggene. 

I 2019 blev det besluttet at igangsætte en revision af denne aftale.

Kort over løbet af St. Vejleå

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo