Den kommende letbane

  • Del:

Glostrup Forsyning har siden 2015 arbejdet med at forberede omlægning af spildevands-og regnvandsledninger forud for anlæggelsen af letbanen. I dag er vi i gang med omlægningen af ledninger og i forbindelse med omlægningen indtænkes klimatilpasning - både i forhold til de krav forsyningen stiller til letbanen om tilbageholdelse af regnvand men også størrelsen på de nye ledninger, som Glostrup Forsyning lægger i jorden.

Letbanen

Arbejdet med at etablere den kommende letbane er stort, og projektet involverer mange forskellige parter. Glostrup Forsyning står for at gøre plads til letbanen i Glostrup Kommune ved at ledningsomlægge mange af vores rør på strækningen. Vores arbejde startede allerede i 2015 med planlægningen af omlægningerne. Arbejdet har ført til de største omlægninger i selskabets historie.

Hvordan tænkes klimatilpasning ind i letbanen?

Glostrup Forsynings arbejde med klimatilpasningen i forbindelse med forarbejdet til letbanen kører i to spor - afledning af spildevand og større rør.

Som forsyningsselskab med ansvar for spildevand har vi stillet krav til tilbageholdelse af regnvand ved letbanen. Glostrup Forsyning har også i 2020 etableret nye ledninger fra Ringvejen langs Kindebjergvej og Sportsvej ud til kunstgræsbaneanlægget for virkelig at udnytte de nye regnvandsbassiner. Dem kan du læse mere om her.

Det andet spor handler om størrelsen på rørene i jorden. Glostrup Forsyning har måttet flytte de eksisterende rør for at gøre plads til den kommende letbane. Når vi allerede graver og skal flytte rørene, har vi i stedet lagt helt nye og større rør i jorden, så de i højere grad kan tage imod fremtidens større vandmængder. Så vil der ikke være det samme pres på ledningerne, og de kan derfor holde de næste mange år.

 

Du kan læse mere om letbaneprojektet her:

Ledningsomlægninger for Letbanen

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Glostrup Kommune om Letbanen

Læs nyheder om Letbanen

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo