Christiansvej

  • Del:

Glostrup Forsyning skal være med til at nytænke regnvandshåndtering i området omkring Christiansvej. Det involverer en helt ny lokalplan med ny daginstitution, p-plads, bassiner mv.

Kort over Christiansvejområdet

Glostrup Forsyning har siden 2016 arbejdet sammen med Glostrup Kommune om at byudvikle området omkring Christiansvej, der arealmæssigt udgør godt 30.000 m2. Glostrup Kommune ønsker at opføre boliger og erhverv, og Glostrup Forsyning ønsker at anlægge regnvandsbassiner således, at området omkring kan blive klimatilpasset. Det er især øgede regnvandsmængder som følge af letbanen, der åbner behovet for at etablere bassinerne.

Der er ikke pt. truffet nogen beslutning om placering og størrelse af bassiner, men vi forventer, at der kommer en afklaring i 2020/2021.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo