Ringvejskrydset

  • Del:

Glostrup Forsyning har siden 2015 arbejdet på at planlægge løsninger i ringvejskrydset, der vil kunne afhjælpe problemer med store regnmængder.

Ringvejskrydset

Når man planlægger klimatilpasningsløsninger, der skal afhjælpe problemer med fremtidens regnmængder, kigger vi på, hvor stor en kapacitet vores kloak har. I Bymidten opererer Glostrup Forsyning med nogle retningslinjer, der siger, at alle nye kloakledninger skal kunne håndtere 10 års regnhændelser. Analyser viser, at kapaciteten i ringvejskrydset er under 1 år, hvor det jo burde være 10 år. Et trafikalt knudepunkt i byen er således ekstremt udsat selv mellem store regnhændelser, og det kræver en klimatilpasningsløsning.

Forsyningen har siden 2015 arbejdet sammen med Glostrup Kommune og Hovedstadens Letbane på at finde løsninger, der kan hæve serviceniveauet og dermed sikre en robust løsning for vej og fremtidig Letbane. De to projekter er så at sige flettet sammen.

Læs mere om vores arbejde med Letbanen her.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo