Besøg Glostrup Genbrugsstation efter lukketid

Den 2. januar 2019 blev den nye genbrugsstation taget i brug, og de første kunder er begyndt at benytte sig af både Direkte Genbrug og Ubemandet Åbningstid. De nye muligheder er også en fordel for virksomheder. Det er er nemlig nu muligt fx at køre forbi tidlig morgen, så traileren kan tømmes inden dagens arbejde begynder.

Drikkefontænen i Solvangsparken fungerer igen

Drikkefontænen har midlertidigt været ud af drift pga. påkørsel. Den fungerer nu igen.

Gratis kompost på Glostrup Genbrugsstation

Som tidligere år, har du mulighed for på Glostrup Genbrugsstation at hente gratis kompost.

Dine forsyningspriser

Her kan du se, hvad det koster dig at blive forsynet med vand og varme samt få håndteret spildevand og affald i 2019.

Juleinformation og affaldsafhentning

Nu er det snart jul, og Glostrup Forsyning holder lukket mellem jul og nytår, men hvis du har akut brug for hjælp, kan du kontakte os via vagttelefonen på:

Hvad koster det i 2019?

Her kan du se, hvad det koster dig at blive forsynet med vand og varme samt få håndteret spildevand og affald i 2019? Vi har samlet priserne med en kort forklaring til hver forsyningsart.

Genåbning af Glostrup Genbrugsstation

Glostrup Forsyning vil gerne invitere til genåbning af Glostrup Genbrugsstation den 2. januar fra klokken 10:00

Glostrup Genbrugsstation er snart klar til genåbning

Arbejdet med den nye genbrugsstation er nu så langt, at pladsen begynder at ligne de illustrationer som entreprenøren har udarbejdet. Efter planen genåbner Glostrup Genbrugsstation i starten af det nye år i en ny og forbedret udgave. De niveauforskudte ramper og selve bygningen begynder at indtage deres plads på den nye genbrugsstation. Snart vil nysgerrige borgere og virksomheder, der kører forbi på Paul Bergsøe Vej kunne se, at genbrugsstationen tager mere og mere form.

Aflever dit farlige affald til en Miljøbil den 13. oktober

Fordi genbrugsstationen er lukket, kører vi rundt med en Miljøbil lørdag den 13. oktober, hvor du kan aflevere dit farlige affald.

Tørken gør kloakken til en legeplads for rotter

I denne tid hvor der ikke er meget vand i kloakkerne, hygger rotterne sig. Når det regner meget, er der mindre plads til rotter - de er glimrende svømmere, men vil helst leve tørt.

Stor opbakning til forsøg med regnvand i haven

Glostrup Forsyning har efter henvendelse fra Lars Michael, beboer på Erdalsvej, igangsat et forsøg med montering af Regnvandsventiler, som skal aflaste kloakken ved skybrud. Beboerne i nr. 38-70 har nemlig et tilbagevendende problem med oversvømmelser fra kloaksystemet, når det regner meget.

Driftsinfo