Ny regnvandsledning fra Ringvejen til Glostrup Stadion

Glostrup Forsyninger starter tirsdag den 2. juni arbejdet på at etablere en ny regnvandsledning, der skal lede regn fra Ringvejen frem til det store kunstgræsbaneanlæg. I første etape etableres ledningen på Kindebjergvej, og derfor kommer vi i de kommende måneder til at fylde der. Det vil give udfordringer med trafikken på hospitalets grund, og derfor bliver der åbnet for udkørsel til Sportsvej.

Drift under coronavirus

Hold dig opdateret på Glostrup Forsynings drift under covid-19.

eButler lukker ned

Fra og med den 1. juni vil vores selvbetjeningsapp eButler ikke længere fungere, da eButler-systemet lukker ned. Vi arbejder derfor på højtryk for at finde en anden app, hvori du som kunde nemt og hurtigt kan tjekke dit forbrug.

Årsberetning 2019 er ude

Glostrup Forsynings årsberetning for 2019 er nu udgivet. Heri kan du læse om mange af de spændende aktiviteter, vi har været en del af sidste år - bl.a. implementeringen af FN's Verdensmål.

Planer for Erdalsvej lagt

Planerne er lagt, og tidsplanen er ved at være på plads. Nu nærmer vi os starten på vores arbejde med klimatilpasning på Erdalsvej mellem Langagervej og Digevangsvej. Det forventes, at vi kommer til at fylde på vejen fra starten af juli til midt november.

Vi klimatilpasser Glostrup

Glostrup Forsyning arbejder hver dag for at ruste Glostrup Kommune til fremtidens klima. Det gør vi ved at klimatilpasse kommunen. Nu er det meget nemmere at finde alle de indsatser, vi arbejder på, for vi har udvidet vores menu på Glostrupforsyning.dk med en klimaside.

Glostrup Genbrugsstation åbner d. 31/3 med skærpede hygiejneregler

Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at Glostrup Forsyning kan genåbne genbrugsstationen for private. Derfor åbner vi stationen tirsdag d. 31/3. Du skal dog kun besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt. For at mindske smitterisikoen og trængslen beder vi om, at dit besøg varer under 30 minutter.

Ekstra afhentning af haveaffald i uge 14

Da Glostrup Forsyning desværre har været nødsaget til at lukke for adgang til Genbrugsstationen, vil vi i næste uge gennemføre en ekstra tømning af haveaffald. Der vil derfor blive hentet haveaffald på den normale tømningsdag både i uge 14 og uge 15. Kolonihaverne vil som planlagt få hentet haveaffald i uge 15 – op til påske.

Fejl i eButler rettet

Fejlen i eButler er nu rettet. Vi har skiftet et modem, så antennen på Essedal igen kan operere. Din måler har stadig registreret dit forbrug korrekt, men antennen har ikke mellem den 14. og 23. marts kunne sende dit forbrug videre til eButler. Derfor har det i app'en hos nogen set ud som om, at der har været et helt ens forbrug i hele den periode. Det vil imidlertid stadig stå på samme måde, efter fejlen er rettet, men vi afregner selvfølgelig dit faktiske forbrug, når forbruget gøres op ved årsskiftet.

Beskyt skraldemændene mod covid-19

Vi skal hjælpe hinanden for at passe på og beskytte vores skraldemænd fra Urbaser mod coronavirus.

Den nye klimavej - Erdalsvej

Næste skridt i vores vigtige arbejde med klimatilpasning bliver Erdalsvej. Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning har truffet beslutning om at gennemføre det fælles klimaprojektforsøg i sommeren 2020. Det er en fantastisk mulighed for at tænke nyt i, hvordan kommunen bedre kan tilpasse sig klimaforandringerne.

Nordre Ringvej spærret ved Kindebjergvej

Glostrup Forsyning spærrer Nordre Ringvej ved Kindebjergvej fredag den 13. marts om aftenen til mandag den 16. marts tidlig morgen for at grave en vandledning på tværs og gøre plads til Letbanen. Der spærres for gennemgående trafik i begge retninger.

Med Ejby-vand i årerne

Ejby Vandværk blev revet ned i starten af dette år. Det har ikke været i brug siden 2017, da Glostrup-borgerne i dag får deres vand fra Hovedvandværket og Hjælpevandværket. Men hvad er historien bag det gamle Ejby Vandværk fra 1908? Og hvordan føles det at skrive under på nedrivningen af noget, ens forfædre har været med til at bygge? Bestyrelsesformand for Glostrup Forsyning Leif Meyer Olsen fortæller.

Omlægning ved Malervangen er færdig

Glostrup Forsyning er endnu et skridt længere med omlægningen af ledninger for at gøre plads til den kommende Letbane. Vi er netop blevet færdige på Nordre Ringvej ud for Malervangen 2-30, så beboerne ikke længere skal se forsyningsarbejdere i forhaverne. Vi er allerede i gang med næste omlægning mellem Stadionvej og Vestervej.

Glostrup Forsyning følger historien om ulovlige sprøjtemidler

Miljøstyrelsen har foretaget en stor undersøgelse af 263 vandboringer, hvor de har testet for 415 pesticider. I seks boringer er der samlet fundet ti pesticider i for høje koncentrationer. Glostrup Forsyning følger altid op med egne undersøgelser.

Driftsinfo