Omtale af mikroplast i vandet

Flere danske medier, har den seneste uges tid skrevet om fund af mikroplast i drikkevandet 16 steder i Storkøbenhavn. Glostrup har ikke været nævnt i denne sammenhæng, men sagen har dog alligevel skabt utryghed hos flere af vores kunder. Miljø- og Fødevareministeriet har i en nyhed fra 20. september udtalt, at undersøgelsen dog er så usikker, at de danske myndigheder ikke vil konkludere noget på baggrund af undersøgelsen.

Din Haveaffaldsbeholder på 120 L udgår ved årsskiftet til 2018

De gamle haveaffaldsbeholdere på 120 L med grønt låg og grå beholder udgår ved årsskiftet til 2018. De kan anvendes til de sidste haveaffaldstømninger i 2017.

Renonordens konkurs i Norge har ingen indvirkning på Glostrup

Vi er blevet meddelt at den norske konkurs ikke påvirker deres danske selskab, og at kunder i Danmark - herunder Glostrup - vil få afhentet affald som de plejer. Renonorden udtaler selv, at "RenoNorden i Danmark fortsætter den videre drift og vil opfylde de forpligtigelser vi har i forhold til kunder, leverandører og medarbejdere. Vores banker har tillid til den forretningsplan vi har udarbejdet og har sikret finansiering af fortsat drift i Danmark. Vi forventer således ikke, at konkursen i Norge får betydning for den danske forretning og ser frem til fortsat at servicere de danske kommuner".

Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse

Kopehagen Fur og Glostrup Forsyning har indgået en aftale omkring udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg. Derfor bliver varmen nu suget ud af kølehallen og transporteret hen til varmeledningen, for til sidst at ende ude hos forbrugeren. Dermed genbruges energien som bæredygtig fjernvarme til Glostrup Forsynings varmekunder.

Stem på din kandidat til Glostrup Forsynings forbrugervalg

Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til Glostrup Forsynings bestyrelse – og du har mulighed for at bestemme hvem det bliver. Selve valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i selskaberne Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S foregår fra den 1. til den 19. september 2017.

Følg dit vandforbrug på mobilen med ny måler

Fra midt august til november udskifter Glostrup Forsyning i samarbejde med Kamstrup og Hjørring Rørteknik din gamle vandmåler med en ny fjernaflæst måler. Det betyder, at det i fremtiden bliver meget lettere for dig at følge dit vandforbrug time for time og evt. opdage vandspild. Samtidig sparer Glostrup Forsyning tid og ressourcer på aflæsning af målerne.

Analyse af grænseværdien i drikkevandet

VandCenterSyd på Fyn har konstateret pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet, i et niveau som ligger over grænseværdien.

Ændring af affaldsafhentning i Sommerbyen Ejby

Sommerbyen Ejby får i næste uge afhentet Haveaffald og dagrenovation som planlagt. Plast/papir og glas/metal udskydes til uge 36 på din normale ugetømmedag. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os i åbningstiden eller på affald@glostrupforsyning.dk. (der er sendt sms og mail til jer som har tilmeldt jer vores service).

Vi udskifter i øjeblikket vandmålere

Glostrup Forsyning udskifter i perioden august-november dine gamle vandmålere med elektroniske vandmålere. Når det er din tur, vil du modtage et brev om en dato for målerskifte.

Kun gennemsigtige sække på Genbrugsstationen

Glostrup Forsyning sætter i den kommende tid fokus på at vi alle skal huske at aflevere vores affald i gennemsigtige sække på Glostrup Genbrugsstation. Pap, papir og haveaffald osv. skal selvfølgelig tømmes ned i containeren, og sækken bagefter smides ud. Spørg endelig personalet, hvis I er i tvivl.

Plast og papir bliver afhentet i dag

Jer som ikke har fået afhentet plast og papir, vil få det afhentet i dag fredag den 21/7, meddeler vores renovatør. Derfor bedes I lade jeres beholdere stå ude ved vejen, så de kan blive tømt. God weekend

Driftsinfo