Mulig konflikt med strejke/lockout

OPDATERING: Strejken er nu varslet fra og med den 6. maj. I tilfælde af en kommende strejke/lockout vil Glostrup Forsyning blive ramt ved, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg til affald. Det betyder, at Glostrup Forsyning ikke kan bortskaffe affald fra den 6. maj. Derfor bliver der IKKE indsamlet affald af nogen art fra den 6. maj i tilfælde af, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg.

Oprensning af Regnvandsbassin

I samarbejde med Glostrup kommune og HOFOR har Glostrup Forsyning fået oprenset og beskåret bassinet Konsulindelunden, som er beliggende i den syd-vestlige del af Glostrup mellem Herstedøstervej og Herstedvang.

Billigere vand i Glostrup

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Følg dit forbrug med eButler Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning har udskiftet gamle målere med fjernaflæste vandmålere. Vi fjernaflæser måleren én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning. Du kan løbende følge dit forbrug via APP'en og web hvis du har en kamstupmåler.

Oplever du brunt vand i hanen?

Vi har i den seneste tid, nogle steder i Glostrup, fået henvendelser om okker (jern) i vandet. Vi arbejder på at finde ud af årsagen.

Egehusene byggemodnes

Der er fuld gang i byggemodningerne her i Glostrup. Denne gang gør vi klar med stik i Egeparken til de første 4 Punkthuse, som hver især kommer til at huse 12 lejligheder.

Oplev den nye Genbrugsstation til Kulturnatten

Lørdag den 28. oktober er der Kulturnat i Glostrup og Glostrup Forsyning er selvfølgelig med. Du kan både høre om og opleve den nye Genbrugsstation. Vi står på Rådhuset i teknisk forvaltning. Vi glæder os til at fortælle og vise det foreløbige arbejde med den nye Genbrugsstation.

Nedtagning af kedler betyder lukning af varme

Glostrup Forsyning lukker for varmen den 25. oktober fra kl. 21:00 til 01:00. Det er ikke sikkert, at du opdager, at der lukkes for varmen i den periode, men radiatorerne kan virke kølige. De berørte adresser er orienteret med sms og sedler. Se de berørte adresser længere nede.

Samarbejde på Rågevej

På Rågevej skal der byggemodnes – dvs. gøre klar til en ny bolig. Det betyder, at Glostrup Forsyning både skal etablere vand- og spildevandsledninger. Ledningerne placeres på en sådan måde at, Glostrup Forsynings to afdelinger (vand og spildevand) kan det, man kalder samgrave.

Besøgsstation mens Glostrup Forsyning ombygger Genbrugsstation

Glostrup skal have ny Genbrugsstation. Derfor lukker Glostrup Genbrugsstation fra 1. januar 2018 – men genåbner ved udgangen af 2018 i en ny og forbedret udgave. I mellemtiden kan andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland benyttes.

Omtale af mikroplast i vandet

Flere danske medier, har den seneste uges tid skrevet om fund af mikroplast i drikkevandet 16 steder i Storkøbenhavn. Glostrup har ikke været nævnt i denne sammenhæng, men sagen har dog alligevel skabt utryghed hos flere af vores kunder. Miljø- og Fødevareministeriet har i en nyhed fra 20. september udtalt, at undersøgelsen dog er så usikker, at de danske myndigheder ikke vil konkludere noget på baggrund af undersøgelsen.

Driftsinfo