Nedbrud på Storskraldsbil

Grundet nedbrud på Storskraldsbilen, bliver der først afhentet Storskrald på følgende veje fra i morgen den 16. august:

Tørken gør kloakken til en legeplads for rotter

I denne tid hvor der ikke er meget vand i kloakkerne, hygger rotterne sig. Når det regner meget, er der mindre plads til rotter - de er glimrende svømmere, men vil helst leve tørt.

Stor opbakning til forsøg med regnvand i haven

Glostrup Forsyning har efter henvendelse fra Lars Michael, beboer på Erdalsvej, igangsat et forsøg med montering af Regnvandsventiler, som skal aflaste kloakken ved skybrud. Beboerne i nr. 38-70 har nemlig et tilbagevendende problem med oversvømmelser fra kloaksystemet, når det regner meget.

Mulig konflikt med strejke/lockout

OPDATERING: Strejken er nu varslet fra og med den 6. maj. I tilfælde af en kommende strejke/lockout vil Glostrup Forsyning blive ramt ved, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg til affald. Det betyder, at Glostrup Forsyning ikke kan bortskaffe affald fra den 6. maj. Derfor bliver der IKKE indsamlet affald af nogen art fra den 6. maj i tilfælde af, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg.

Oprensning af Regnvandsbassin

I samarbejde med Glostrup kommune og HOFOR har Glostrup Forsyning fået oprenset og beskåret bassinet Konsulindelunden, som er beliggende i den syd-vestlige del af Glostrup mellem Herstedøstervej og Herstedvang.

Billigere vand i Glostrup

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Følg dit forbrug med eButler Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning har udskiftet gamle målere med fjernaflæste vandmålere. Vi fjernaflæser måleren én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning. Du kan løbende følge dit forbrug via APP'en og web hvis du har en kamstupmåler.

Oplever du brunt vand i hanen?

Vi har i den seneste tid, nogle steder i Glostrup, fået henvendelser om okker (jern) i vandet. Vi arbejder på at finde ud af årsagen.

Egehusene byggemodnes

Der er fuld gang i byggemodningerne her i Glostrup. Denne gang gør vi klar med stik i Egeparken til de første 4 Punkthuse, som hver især kommer til at huse 12 lejligheder.

Driftsinfo