Bilen til juletræer drillede tirsdag

Derfor afhentes de sidste juletræer i dag onsdag.

Billigere vand i Glostrup

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Følg dit forbrug med eButler Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning har udskiftet gamle målere med fjernaflæste vandmålere. Vi fjernaflæser måleren én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning. Du kan løbende følge dit forbrug via APP'en og web hvis du har en kamstupmåler.

Oplever du brunt vand i hanen?

Vi har i den seneste tid, nogle steder i Glostrup, fået henvendelser om okker (jern) i vandet. Vi arbejder på at finde ud af årsagen.

Egehusene byggemodnes

Der er fuld gang i byggemodningerne her i Glostrup. Denne gang gør vi klar med stik i Egeparken til de første 4 Punkthuse, som hver især kommer til at huse 12 lejligheder.

Oplev den nye Genbrugsstation til Kulturnatten

Lørdag den 28. oktober er der Kulturnat i Glostrup og Glostrup Forsyning er selvfølgelig med. Du kan både høre om og opleve den nye Genbrugsstation. Vi står på Rådhuset i teknisk forvaltning. Vi glæder os til at fortælle og vise det foreløbige arbejde med den nye Genbrugsstation.

Nedtagning af kedler betyder lukning af varme

Glostrup Forsyning lukker for varmen den 25. oktober fra kl. 21:00 til 01:00. Det er ikke sikkert, at du opdager, at der lukkes for varmen i den periode, men radiatorerne kan virke kølige. De berørte adresser er orienteret med sms og sedler. Se de berørte adresser længere nede.

Samarbejde på Rågevej

På Rågevej skal der byggemodnes – dvs. gøre klar til en ny bolig. Det betyder, at Glostrup Forsyning både skal etablere vand- og spildevandsledninger. Ledningerne placeres på en sådan måde at, Glostrup Forsynings to afdelinger (vand og spildevand) kan det, man kalder samgrave.

Besøgsstation mens Glostrup Forsyning ombygger Genbrugsstation

Glostrup skal have ny Genbrugsstation. Derfor lukker Glostrup Genbrugsstation fra 1. januar 2018 – men genåbner i efteråret 2018 i en ny og forbedret udgave. I mellemtiden kan andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland benyttes.

Omtale af mikroplast i vandet

Flere danske medier, har den seneste uges tid skrevet om fund af mikroplast i drikkevandet 16 steder i Storkøbenhavn. Glostrup har ikke været nævnt i denne sammenhæng, men sagen har dog alligevel skabt utryghed hos flere af vores kunder. Miljø- og Fødevareministeriet har i en nyhed fra 20. september udtalt, at undersøgelsen dog er så usikker, at de danske myndigheder ikke vil konkludere noget på baggrund af undersøgelsen.

Din Haveaffaldsbeholder på 120 L udgår ved årsskiftet til 2018

De gamle haveaffaldsbeholdere på 120 L med grønt låg og grå beholder udgår ved årsskiftet til 2018. De kan anvendes til de sidste haveaffaldstømninger i 2017.

Renonordens konkurs i Norge har ingen indvirkning på Glostrup

Vi er blevet meddelt at den norske konkurs ikke påvirker deres danske selskab, og at kunder i Danmark - herunder Glostrup - vil få afhentet affald som de plejer. Renonorden udtaler selv, at "RenoNorden i Danmark fortsætter den videre drift og vil opfylde de forpligtigelser vi har i forhold til kunder, leverandører og medarbejdere. Vores banker har tillid til den forretningsplan vi har udarbejdet og har sikret finansiering af fortsat drift i Danmark. Vi forventer således ikke, at konkursen i Norge får betydning for den danske forretning og ser frem til fortsat at servicere de danske kommuner".

Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse

Kopehagen Fur og Glostrup Forsyning har indgået en aftale omkring udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg. Derfor bliver varmen nu suget ud af kølehallen og transporteret hen til varmeledningen, for til sidst at ende ude hos forbrugeren. Dermed genbruges energien som bæredygtig fjernvarme til Glostrup Forsynings varmekunder.

Driftsinfo