Vandboring i egen baghave

Det kan ikke ses fra vejen, men Glostrup Forsyning har nogle store gule boremaskiner i baghaven, fordi den gamle vandboring på Hovedvandværket skal opdateres. Det er vigtigt for Glostrup Forsyning at indvinde friskt drikkevand i Glostrup, da det er rent, bæredygtigt og økonomisk.

Strømperenovering af hovedkloak

Glostrup Forsyning foretager i øjeblikket strømperenovering af hovedkloakken i krydset ved Søndre Ringvej og Hovedvejen. Det betyder, at kørebanerne 'ligeud' og 'højresving' er lukket, da der er opstillet et 5 meter højt tårn.

Moserne er en vigtig brik i klimasikringen

Nu er arbejdet med at klimasikre omkring St. Vejle Å nået til Tranegilde- og Vallensbæk Moser. Området skal fungere som nødbassin og kunne opsamle tag- og overfladevand ved ekstremregn og således bidrage til færre oversvømmelser af boliger og veje i området.

Klimasikring og nye søer

For at sikre områderne langs St. Vejle Å mod ekstrem regn er en række projekter sat i gang af kommunernes forsyningsselskaber. Størstedelen af løsningerne bliver lavet med midler fra Banedanmark, som en kompensation for arealerne de inddrager til Ringstedbanen. Borgerne får således en robust fremtidssikring ved ekstrem regn og nye grønne områder uden at blive belastet økonomisk.

Makrellen skal skylles

Det kan være svært at sortere affald korrekt. Derfor har Familien Jensen tilmeldt sig som TestPiloter. De håber samtidig at bidrage med erfaringer og få indflydelse på den affaldsordning, som Glostrup Kommunes borgere skal anvende fra maj 2016.

300 udsmidere i Glostrup

Knap 300 familier i Glostrup Kommune har tilmeldt sig som TestPiloter til at afprøve den nye affaldsordning, som træder i kraft i maj 2016. TestPiloterne skal sortere glas, metal, papir og plast fra september 2015 til slut april 2016.

Vi no-dig’er i Stadionkvarteret

Glostrup Forsyning renoverer i øjeblikket afløbsledninger for bedre at aflede regn- og spildevand fra området. Stadionkvarteret; Bakken, Stadionvej, Sportsvej, Leddet Skellet, Stubben, Hegnet og Brinken kan derfor enkelte dage hen over sensommeren være påvirket af arbejdet

Glostrup Vand er blevet ISO22000 certificeret

Glostrup Vand, der leverer ca. 1,3 mio. m3 vand til borgere og virksomheder i Glostrup Kommune om året, har altid haft stor fokus på vandkvaliteten.

Fjernvarme gør hospitalet grønnere

Glostrup Hospital går fra naturgas til fjernvarme. Fjernvarmen er langt mere miljøvenlig og skåner miljøet for omkring 1500 ton CO2 om året. Desuden giver det en stor økonomisk besparelse, som kommer alle fjernvarmekunder til gode.

Driftsinfo