300 udsmidere i Glostrup

  • Del:

Knap 300 familier i Glostrup Kommune har tilmeldt sig som TestPiloter til at afprøve den nye affaldsordning, som træder i kraft i maj 2016. TestPiloterne skal sortere glas, metal, papir og plast fra september 2015 til slut april 2016.

Det skal være nemt. Èn af de 300 nye udsmidere er familien Ottosen, som består af Michael, Maiken, Malte på 8 og Maria på 12. ”Vi ønsker at bidrage til, at det bliver nemt at sortere, og at informationsmaterialet er brugbart”, siger Maiken, der tilmeldte familien som TestPilot. Hun håber samtidig at få input til, hvordan sorteringen kan foregå på jobbet. Maiken arbejder i en børnehave, hvor det nemlig kan være svært at opbevare sorteret affald.

Familien Ottosen synes, at det er sjovt at være med i pilotprojekter. Vi tilmeldte os som TestPiloter for Glostrup Forsyning, fordi vi gerne vil have beholdere til vores affald. Vi sorterer allerede, men det fylder meget inde i huset, og det betyder mange ture til Genbrugsstationen, udtaler Michael. Det er især de mange typer af plast, der kan ophobe sig i familiens hjem.

Den nye ordning gør det lettere for alle at komme af med sit affald. ”Ikke alle har bil, og kan derfor ikke hurtigt køre på genbrugsstationen, som vi gør, når vi vil af med affaldet”, siger Michael.

Vi skal alle sortere

Kursen for Glostrup er grøn, og med den nye affaldsordning vil vi genanvende mere affald. Vi vil lykkes med at få affald til at blive ressourcer, og vi gør det sammen” siger Leif Meyer Olsen, Bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning, der selv har meldt sig som TestPilot.

I den nye affaldsplan er et af initiativerne en ny sorteringsordning. Det betyder at alle husstande i Glostrup kommune fra maj 2016 skal sortere glas, metal, papir og plast ud af deres dagrenovation. 

 

Artiklen findes også på side 7 i Folkebladet

Driftsinfo