Fjernvarme gør hospitalet grønnere

  • Del:

Glostrup Hospital går fra naturgas til fjernvarme. Fjernvarmen er langt mere miljøvenlig og skåner miljøet for omkring 1500 ton CO2 om året. Desuden giver det en stor økonomisk besparelse, som kommer alle fjernvarmekunder til gode.

ohn Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune

Hospitalets overgang til fjernvarme er en del af Glostrup Forsynings overordnede målsætning om at 60 % af Glostrup Kommunes varmeforbrug i 2016 kommer fra fjernvarme, hvilket er en fordobling siden 2011. Med fjernvarme på Glostrup Hospital er målet kommet et godt stykke tættere på.

”Det er positivt for miljøet, at vi nu får Glostrup Hospital koblet på fjernvarmenettet. Og der er oven i købet god økonomi i det for både hospitalet og alle fjernvarmekunderne. Det er dejligt at se, at vores politiske målsætning på energiområde bærer frugt,” siger John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune.

God økonomi til glæde for fjernvarmekunder
Glostrup Forsyning ønsker at levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser, samtidig med at der en sund økonomi. Ved at levere fjernvarme til Glostrup Hospital bliver driften mere effektiv, og det giver bedre priser til kunderne.

De første spadestik til fjernvarmerørene fandt sted i efteråret 2014, og formand for bestyrelsen i Glostrup Forsyning Leif Meyer Olsen er glad for nu at kunne åbne for fjernvarmehanerne:

”Når Glostrup Forsyning tilslutter så stor en kunde som Glostrup Hospital, er det også en gevinst for de eksisterende fjernvarmebrugere. Udvidelsen af fjernvarmenettet holder omkostningsniveauet nede og sikrer de stabile takster på fjernvarme. Som formand for bestyrelsen i Glostrup Forsyning er jeg glad for at understøtte Glostrup Kommunes målsætning om at nedbringe CO2-udledningen,” udtaler bestyrelsesformanden.

Samme varmebehov som 1000 parcelhuse
Hospitalet har i dag et samlet årligt varmebehov på ca. 15.000 MWh, hvilket svarer til varmebehovet i 1.000 parcelhuse. En fortsat udbygning med fjernvarme i Glostrup bidrager til at Glostrup Forsyning kan fastholde lave priser til glæde for alle selskabets kunder.

Driftsinfo