Glostrup Vand er blevet ISO22000 certificeret

  • Del:

Glostrup Vand, der leverer ca. 1,3 mio. m3 vand til borgere og virksomheder i Glostrup Kommune om året, har altid haft stor fokus på vandkvaliteten.

Nu er selskabet gået endnu videre og er som et af de første vandselskaber i Danmark blevet ISO22000 certificeret.

ISO22000 er en international standard, der fastsætter en systematisk metode for styring og identifikation af risici samt dokumentation for så vidt angår fødevaresikkerheden.

Med indførelsen af ISO22000 er forbrugerne garanteret optimal sikkerhed for rent drikkevand.

Læs om certificeringen i Folkebladet

Driftsinfo