Klimasikring og nye søer

  • Del:

For at sikre områderne langs St. Vejle Å mod ekstrem regn er en række projekter sat i gang af kommunernes forsyningsselskaber. Størstedelen af løsningerne bliver lavet med midler fra Banedanmark, som en kompensation for arealerne de inddrager til Ringstedbanen. Borgerne får således en robust fremtidssikring ved ekstrem regn og nye grønne områder uden at blive belastet økonomisk.

klimasikring vandløb

Flere kraftige regnskyl og skybrud rammer Danmark, og alle kommuner er i gang med en række projekter for at sikre borgere og virksomheder mod følgerne af oversvømmelser. I Høje-Taastrup er HTK Forsyning i samarbejde med Glostrup Forsyning, Ishøj Forsyning og HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, i gang med en række projekter langs St. Vejle Å. Disse projekter vil, når alt står klar, hjælpe borgere og virksomheder i Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner med at komme af med regnvandet.

Men et er at komme af med regnvandet. Samtidig er det vigtigt, at vandet ikke ødelægger de vandløb og vådområder, som det skal passere. Regnvandet skal renses, og der bliver lavet tre nye regnvandssøer ved Rødhøjgårdsvej og Røjlegrøften.

Billigt for borgerne

Mange af de nye tiltag ved St. Vejle Å bliver sat i gang netop nu, fordi forsyningerne har fået penge af Banedanmark til projekterne. De nye projekter er en kompensation, fordi Banedanmark i forbindelse med Ringstedbanen tager en del af det regnvandstekniske anlæg Vallensbæk Sø, så denne kan rense og opbevare mindre regn end tidligere. De tre nye regnvandssøer kan rense syv gange mere effektivt, end anlægget ved Vallensbæk Sø kunne tidligere, så den nye løsning er også en miljømæssig gevinst for området.

De grønne områder kommer tilbage

Mens der bliver arbejdet på projekterne, kan man opleve, at stier bliver lukket, og det er sværere at gå tur, der hvor man plejer at gøre det. Men når projekterne er færdige, så vil det igen være muligt at bruge områderne som tidligere. 

”Vi håber, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil opleve, at når vi er færdige med at grave og anlægge regnvandssøerne, så kan de igen bruge naturområderne og samtidig være godt sikret, når kraftige regnskyl og skybrud rammer kommunen”, siger formand for HTK Forsyning A/S Omer Ayub og bliver bakket op af formand for Plan- og Miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Flemming Andersen. 

FAKTA:

  • Regnvandssøerne er i gang med at blive etableret. Arbejdet ved Røjlegrøften og Rødhøjgårdsvej forventes at være færdigt med udgangen af 2015
  • Arkæologer fra Kroppedal Museum er i gang med undersøgelser i området og har blandt andet fundet resterne af fint ornamenterede lerkar fra bondestenalderen og spor af mindst seks langhuse
  • De andre projekter langs St. Vejle Å vil være færdige i 2015 og 2016
  • Projekterne finansieres via en kompensation fra Banedanmark, fordi de fjerner en del af Vallensbæk Sø i forbindelse med Ringstedbanen. Søen er et regnvandsteknisk anlæg, som dels opsamler men også renser regnvand, inden det kommer ud i St. Vejle Å
Driftsinfo