Vi no-dig’er i Stadionkvarteret

  • Del:

Glostrup Forsyning renoverer i øjeblikket afløbsledninger for bedre at aflede regn- og spildevand fra området. Stadionkvarteret; Bakken, Stadionvej, Sportsvej, Leddet Skellet, Stubben, Hegnet og Brinken kan derfor enkelte dage hen over sensommeren være påvirket af arbejdet

renovering af afløbsledninger

Renoveringen foregår i flere etaper fra uge 30 til uge 34 fra onsdag d. 22. juli til og med onsdag d. 19. august. Hovedparten af arbejdet vil foregå mandag til torsdag mellem 07.00-18.00. Dog kan det i særlige tilfælde blive nødvendigt at arbejde uden for dette tidsrum. ”Beboerne har selvfølgelig fået yderligere information om arbejdet i deres postkasser eller på informationstavler”, siger Bjarne Lange, projektleder hos Glostrup Forsyning.

Lastbilerne er store, og kan genere trafikken og omgivelserne. Det samme gælder støj og lugte. ”Vi håber på forståelse, mens vi arbejder. Vi ved, at det kan forstyrre, men det er en nødvendig og miljørigtig indsats for Glostrup på den lange bane”, udtaler Bo Nørbjerg direktør hos Glostrup Forsyning.

Brønd frem for huller

No-dig betyder opgravningsfrit ledningsarbejde. Det betyder, at det primært er eksisterende brønde, som anvendes til renoveringssarbejdet. ”Ved at udbedre rørene med denne metode forstyrrer vi omgivelserne mindre i forhold til støj, tid og påvirkning af vejarealer. Traditionelle gravninger er væsentligt mere omfattende”, udtaler Bjarne.

Et bæredygtigt valg

No-dig metoden er et bæredygtigt valg i forhold til de økonomiske besparelser på ressourceforbruget. Samtidig påvirker arbejdet beboere og miljøet mindre end de traditionelle løsninger. Ifølge NCC er klimabelastningen ved at anvende no-dig metoden under en tredjedel ift. traditionelle gravninger.

Hos Glostrup Forsyning har vi fokus på at levere en effektiv håndtering af regn- og spildevand samt beskytte natur og miljø - uden at glemme fokus på vores kunder. Derfor er no-dig metoden et godt valg til denne type renovering”, slutter Bo Nørbjerg.

Beboerinfo.pdf

Driftsinfo