Gammelt vandværk får nyt liv

Glostrup Forsyning er i fuld gang med at renovere og udvide kapaciteten på hovedvandværket, som ligger placeret bagest på forsyningens grund. Arbejdet forventes at være færdigt i løbet af sommeren 2017.

Juleinfo fra Glostrup Forsyning

Det er snart jul og det betyder, at der er forskellige informationer, som er gode at få styr på allerede nu, så juleferien kan nydes i ro og mag.

Studerende måler med drone volumen i spildevandsbassin

Glostrup Forsyning fik muligheden for at få en 3D animation og volumenopmåling af deres Spildevandsbassin for enden af Søndervangsvej, da en studerende kontaktede dem omkring et samarbejde i forbindelse med en afsluttende opgave.

Informationsfejl på aflæsningskort

Vandkunder som også har fjernvarme, har ved en fejl fået information om, at de skal aflæse varmemåleren.

Renovering af kloakledning

Fordi den offentlige kloakledning skal renoveres, kan der opstå uregelmæssigheder, som er til gene for jer, der bor på Sofielundsvej.

Renovering af pumpestationen fra 1953

Glostrup Forsyning er i fuld gang med renoveringen af pumpestationen på Sydvestvej 107.

Grønt genbrugsmudder

Glostrup Forsyning arbejder for at gøre Glostrup grønnere på mange områder. Derfor har de i anlæggelsen af den nye råvandsledning valgt en entreprenør som ved hjælp af et recirkuleringsanlæg genbruger meget af det vand de bruger til at bore med. Det betyder, at der spares på grundvandet, bentonit og diesel samtidig med at det er ’grøn tænkning’ samt godt for omgivelserne og miljøet.

Affaldets vej til genanvendelse

Den to-delte affaldsbeholder, som villaer, rækkehuse og kolonihaverne sorterer i, passer til de to rum som skraldebilen har. Her kan du se, hvordan skraldemændene afhenter dit affald og aflæsser det til genanvendelse.

Info til Sommerbyen Ejby

Vi har desværre opdaget, at der på nogle af de nye affaldsbeholdere, er byttet rundt klistermærkerne, så de sidder i den forkerte spand – plast/papir sidder i beholderen til glas/metal og omvendt. Det giver problemer i forhold tømningen, fordi affaldet ender i de forkerte rum på renovationsbilen. Det er årsagen til, at nogle af jer ikke har fået tømt jeres affald.

Har du LAR?

Ny drikkekilde i Solvangsparken

Glostrup Forsyning har opstillet en drikkefontæne i Solvangsparken med lokalt indvundet vand i anledningen Glostrup 825 år Byjubilæum. Den er til glæde og fri afbenyttelse for alle byens borgere og forbipasserende. Fontænen blev offentliggjort til Glostrup Park Stafet i går den 23. august.

Driftsinfo