Tonsvis af affald fra TestPiloterne

  • Del:

300 TestPilot-familier har afprøvet den nye affaldsordning i 8 måneder. Der er indsamlet mange ton affald, ændret på både tømmefrekvens og informationsmateriale, samt gjort klar til de nye beholdere. Med andre ord, så er Testpiloterne helt klar til at sortere – samt har været medvirkende til at andre forhåbentligt også er det.

Testforløbet blev afsluttet med en begivenhed, hvor der blev snakket om de mængder, som blev sorteret. Der blev givet feedback, spist sandwich samt sagt pænt farvel og tak for denne gang. TestPiloterne fik udleveret det nye sorteringsmateriale, som alle øvrige borgere enten har fået i postkassen eller i beholderne. 

Tal og erfaringer fra Testperioden
De 300 TestPilotfamilier har været gode til at sortere deres affald. I de 8 måneder som forsøget varede, har TestPiloterne sorteret 15 ton papir, 7 ton glas, 5 ton plast og 2 ton metal ud af deres dagrenovation. Selvom det kilomæssigt ser ud til, at det er papir og metal, som er de største affaldstyper, så fylder plast og plastemballagen meget volumenmæssigt. Derfor er det ofte plastbeholderen, som hurtigt bliver fyldt. Derfor kan det være en fordel at komprimere affaldet – fx ved at mase større poser ned i mindre, eller små bøtter ned i større. ”Papirmængden har de seneste år været faldende. Sandsynligvis fordi meget materiale bliver elektronisk, og mange fravælger reklamer. Det har haft betydning for valg af volumenstørrelse i beholderne, udtaler Jannik Olsen, Projektleder hos Glostrup Forsyning.

Glostrup Forsyning har haft stor gavn af TestPiloterne. ”De har hjulpet os med at gøre informationsmaterialet bedre, og givet os et indblik i, hvornår der kan opstå udfordringer. Vi har også fået en fornemmelse af, hvornår der er pres på volumen i beholderne. Det har betydet, at vi har ændret tømmefrekvensen fra hver 4.uge til hver 3. uger på plast- og papirbeholderen. Alt i alt er testperioden gået over al forventning, hvilket vi er rigtig glade for. Nu glæder vi os over, at ordningen gælder for alle, så vi kan genanvende mere, siger Sofie Lauritsen Kommunikationsansvarlig hos Glostrup Forsyning. 

Prisen på den nye ordning
Affaldstaksten er i 2016 2.410 kr. inkl. moms for et normalt parcelhus med 125L sæk. I 2015 var taksten 2.669 kr. inkl. moms. Affaldstaksten dækker en række forskellige omkostninger forbundet med håndteringen af affald i kommunen. Genbrugspladsen udgør eksempelvis mere end 40 % af de samlede omkostninger. ”Den nye indsamlingsordning som startede 1. maj forventes på sigt at give en mindre takststigning. Det har dog ikke været nødvendigt at sætte taksten op i 2016, tværtimod er taksten reduceret en smule, da der har været en overdækning fra tidligere år som skal udjævnes”, siger Jannik Olsen, Projektleder hos Glostrup Forsyning

Artiklen er også bragt i Folkebladet

Driftsinfo