Oplever du brunt vand i hanen?

Vi har i den seneste tid, nogle steder i Glostrup, fået henvendelser om okker (jern) i vandet. Vi arbejder på at finde ud af årsagen.

Egehusene byggemodnes

Der er fuld gang i byggemodningerne her i Glostrup. Denne gang gør vi klar med stik i Egeparken til de første 4 Punkthuse, som hver især kommer til at huse 12 lejligheder.

Oplev den nye Genbrugsstation til Kulturnatten

Lørdag den 28. oktober er der Kulturnat i Glostrup og Glostrup Forsyning er selvfølgelig med. Du kan både høre om og opleve den nye Genbrugsstation. Vi står på Rådhuset i teknisk forvaltning. Vi glæder os til at fortælle og vise det foreløbige arbejde med den nye Genbrugsstation.

Nedtagning af kedler betyder lukning af varme

Glostrup Forsyning lukker for varmen den 25. oktober fra kl. 21:00 til 01:00. Det er ikke sikkert, at du opdager, at der lukkes for varmen i den periode, men radiatorerne kan virke kølige. De berørte adresser er orienteret med sms og sedler. Se de berørte adresser længere nede.

Samarbejde på Rågevej

På Rågevej skal der byggemodnes – dvs. gøre klar til en ny bolig. Det betyder, at Glostrup Forsyning både skal etablere vand- og spildevandsledninger. Ledningerne placeres på en sådan måde at, Glostrup Forsynings to afdelinger (vand og spildevand) kan det, man kalder samgrave.

Besøgsstation mens Glostrup Forsyning ombygger Genbrugsstation

Glostrup skal have ny Genbrugsstation. Derfor lukker Glostrup Genbrugsstation fra 1. januar 2018 – men genåbner ved men genåbner ved årsskiftet til 2019 i en ny og forbedret udgave. I mellemtiden kan andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland benyttes.

Omtale af mikroplast i vandet

Flere danske medier, har den seneste uges tid skrevet om fund af mikroplast i drikkevandet 16 steder i Storkøbenhavn. Glostrup har ikke været nævnt i denne sammenhæng, men sagen har dog alligevel skabt utryghed hos flere af vores kunder. Miljø- og Fødevareministeriet har i en nyhed fra 20. september udtalt, at undersøgelsen dog er så usikker, at de danske myndigheder ikke vil konkludere noget på baggrund af undersøgelsen.

Din Haveaffaldsbeholder på 120 L udgår ved årsskiftet til 2018

De gamle haveaffaldsbeholdere på 120 L med grønt låg og grå beholder udgår ved årsskiftet til 2018. De kan anvendes til de sidste haveaffaldstømninger i 2017.

Renonordens konkurs i Norge har ingen indvirkning på Glostrup

Vi er blevet meddelt at den norske konkurs ikke påvirker deres danske selskab, og at kunder i Danmark - herunder Glostrup - vil få afhentet affald som de plejer. Renonorden udtaler selv, at "RenoNorden i Danmark fortsætter den videre drift og vil opfylde de forpligtigelser vi har i forhold til kunder, leverandører og medarbejdere. Vores banker har tillid til den forretningsplan vi har udarbejdet og har sikret finansiering af fortsat drift i Danmark. Vi forventer således ikke, at konkursen i Norge får betydning for den danske forretning og ser frem til fortsat at servicere de danske kommuner".

Kopenhagen Fur sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse

Kopenhagen Fur og Glostrup Forsyning har indgået en aftale omkring udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg. Derfor bliver varmen nu suget ud af kølehallen og transporteret hen til varmeledningen, for til sidst at ende ude hos forbrugeren. Dermed genbruges energien som bæredygtig fjernvarme til Glostrup Forsynings varmekunder.

Stem på din kandidat til Glostrup Forsynings forbrugervalg

Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til Glostrup Forsynings bestyrelse – og du har mulighed for at bestemme hvem det bliver. Selve valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i selskaberne Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S foregår fra den 1. til den 19. september 2017.

Følg dit vandforbrug på mobilen med ny måler

Fra midt august til november udskifter Glostrup Forsyning i samarbejde med Kamstrup og Hjørring Rørteknik din gamle vandmåler med en ny fjernaflæst måler. Det betyder, at det i fremtiden bliver meget lettere for dig at følge dit vandforbrug time for time og evt. opdage vandspild. Samtidig sparer Glostrup Forsyning tid og ressourcer på aflæsning af målerne.

Analyse af grænseværdien i drikkevandet

VandCenterSyd på Fyn har konstateret pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet, i et niveau som ligger over grænseværdien.

Ændring af affaldsafhentning i Sommerbyen Ejby

Sommerbyen Ejby får i næste uge afhentet Haveaffald og dagrenovation som planlagt. Plast/papir og glas/metal udskydes til uge 36 på din normale ugetømmedag. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os i åbningstiden eller på affald@glostrupforsyning.dk. (der er sendt sms og mail til jer som har tilmeldt jer vores service).

Driftsinfo