Plast og papir bliver afhentet i dag

Jer som ikke har fået afhentet plast og papir, vil få det afhentet i dag fredag den 21/7, meddeler vores renovatør. Derfor bedes I lade jeres beholdere stå ude ved vejen, så de kan blive tømt. God weekend

Asset management er sund fornuft for forsyninger

Vores samarbejdspartner NIRAS har skrevet en artikel om, hvorfor Asset management er sund fornuft for forsyninger. De skriver blandt andet, at "erfaringerne fra Glostrup Forsyning viser, at Asset Management er en velegnet måde at konkretisere strategiske mål i anlægsprojekter, drift og vedligehold".

Gratis kompost fra den 20. marts til 30. april

Ligesom tidligere år, har du mulighed for på Glostrup Genbrugsstation at hente gratis kompost , som du kan bruge i haven, når den skal gøres forårsklar.

Kom til Vandets Dag

Alle er velkomne. Vi er allerede så heldige at få besøg af både skole- og børnehavebørn.

Mosen nappes for siv

19,6 % mere genanvendeligt affald fra Glostrup i 2016

Vi har fået affalds-tallene fra 2016, og I har været gode til at sortere. I Glostrup var vi også gode til at sortere før "den nye affaldsordning” - men vi er blevet meget bedre.

100 % lokalt drikkevand i Glostrup

Glostrup Forsyning når i 2017 en årlig indvinding på 1.3 mio. m3 vand, hvilket er 100 % af vandforbruget i Glostrup.

Priser i 2017

Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne. Derfor sigter Glostrup Forsyning mod stabile takster fra år til år, men vi oplever samtidig at bl.a. udefrakommende faktorer, kan påvirke taksterne, hvilket gør sig gældende i år.

Driftsinfo