Følg dit vandforbrug på mobilen med ny måler

  • Del:

Fra midt august til november udskifter Glostrup Forsyning i samarbejde med Kamstrup og Hjørring Rørteknik din gamle vandmåler med en ny fjernaflæst måler. Det betyder, at det i fremtiden bliver meget lettere for dig at følge dit vandforbrug time for time og evt. opdage vandspild. Samtidig sparer Glostrup Forsyning tid og ressourcer på aflæsning af målerne.

Glostrup Forsyning ønsker bl.a. at tilbyde en bedre service til vores kunder ved at give lettere adgang til data omkring deres vandforbrug. Det bliver også muligt løbende at følge forbruget via en APP' ”eButler Glostrup Forsyning”. fortæller Tabassum Hussain, projektleder hos Glostrup Forsyning.

APP’en, som bliver tilgængelig om nogle måneder, kan være med at opdage lækager, og dermed hjælpe med at mindste vandspild.

”Har du været afsted på ferie, og der stadig har været et mindre konstant vandforbrug, kan det fx betyde at dit toilet løber. Sådanne ting bliver muligt at opdage, fordi man selv kan følge med i vandforbruget, informerer Kenneth Quaade, Teamleder for Vand og Varme hos Glostrup Forsyning.

Det er i alt knap 4000 målere som skal udskiftes. Flere har allerede fået et brev angående de kommende målerskift, mens andre har brevet til gode. De 4000 nye fjernaflæste vandmålere giver fordele for både Glostrup Forsyning og deres vandkunder. Som vandkunde bliver du i fremtiden fri for selv at aflæse vandmåleren. Glostrup Forsyning fjernaflæser én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning.

Der er også andre mere miljømæssige fordele med de nye fjernaflæste vandmålere. De er fx miljørigtige og billigere i produktion, da de er produceret af plastik og ikke i messing som tidligere, fortæller Kenneth Quaade.

Vi er sikre på, at vores kunder bliver glade for den nye måler og alle dens fordele. Vi håber, at alle vil tage godt imod montørerne fra Hjørring Rørteknik - som er dem, der står for selve udskiftningen, slutter Tabassum Hussain.

Læs mere om fjernaflæste målere her

HUSK dette inden målerskiftet

Der er flere ting, som du skal være opmærksom på inden besøget.

  • Der skal være fri adgang til måleren. Derfor bedes du fjerne alt som spærrer for adgangen.
  • Der må ikke være løse hunde eller andre dyr.
  • Der skal være en myndig person til stede.
  • Ventilerne skal være tjekket og eventuelle defekter udbedret.

 

Artiklen er også bragt i Folkebladet den 29/8 2017

Sådan tjekker du ventilerne

  • Åben for den vandhane, som er tættest på måleren.
  • Luk for den ene ventil og tjek at vandet og viseren på måleren stopper.
  • Åben for ventilen igen.
  • Tjek den anden ventil på samme måde.

Er du i tvivl, finder du en videovejledning på Glostrup Forsynings hjemmeside. Er der noget galt med ventilerne før måleren, skal du kontakte Glostrup Forsyning, som vil komme og tjekke om stophanen (ude ved vejen) virker. Du vil efterfølgende få besked om, hvornår du kan kontakte en VVS-installatør til at udbedre defekten inden selve målerbesøget.

Driftsinfo