Kun gennemsigtige sække

  • Del:

Glostrup Forsyning sætter i den kommende tid fokus på at vi alle skal huske at aflevere vores affald i gennemsigtige sække på Glostrup Genbrugsstation. Pap, papir og haveaffald osv. skal selvfølgelig tømmes ned i containeren, og sækken bagefter smides ud. Spørg endelig personalet, hvis I er i tvivl.

HVORFOR GENNEMSIGTIGE SÆKKE

- Miljøstyrelsen og Folketinget har vedtaget ved lov, at det kun er gennemsigtige sække, som må benyttes på genbrugsstationer. Derfor vil sorte sække blive afvist på Glostrup Genbrugsstation.

- Er der forkert sortering i en sort sæk, og containeren sendes til genanvendelse, bliver hele læsset kategoriseret som fejlsortering - hvilket betyder, at genanvendelsesprocenten falder.

- Gennemsigtige sække sikrer en bedre sortering.

Derfor er det sundt fornuft at bruge gennemsigtige sække på Genbrugsstationen.

Driftsinfo