Omtale af mikroplast i vandet

  • Del:

Flere danske medier, har den seneste uges tid skrevet om fund af mikroplast i drikkevandet 16 steder i Storkøbenhavn. Glostrup har ikke været nævnt i denne sammenhæng, men sagen har dog alligevel skabt utryghed hos flere af vores kunder. Miljø- og Fødevareministeriet har i en nyhed fra 20. september udtalt, at undersøgelsen dog er så usikker, at de danske myndigheder ikke vil konkludere noget på baggrund af undersøgelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet udtaler, at der endnu ikke findes en pålidelig målemetode for at påvise mikroplast i vores drikkevand og derfor har Miljø- og Fødevareministeriet, igangsæt en undersøgelse for at be- eller afkræfte, om det danske drikkevand indeholder mikroplast. Undersøgelsen ventes færdig i begyndelsen af 2018 For yderligere informationer læs mere på deres hjemmeside: 

Glostrup Forsynings drikkevand tjekkes ofte for bakterier og andre lovpligtige stoffer, herunder pesticider. Det er med til at sikre at Glostrups vand overholder myndighedernes krav til god drikkevandskvalitet.

Du kan altid finde vores vandanalyser her:  

Driftsinfo